Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaEDUKACJA PRZEZ RUCH
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Gmina Zabrodzie
w dniu 22.06.2011 roku zakończyła realizację projektu
,,Edukacja przez ruch"

      Uczestnikami tego projektu było 30 osób zamieszkujących teren Gminy Zabrodzie. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy.
Każda z grup uczestniczyła w 20 spotkaniach obejmujących:
- naukę tańca towarzyskiego,
- naukę tańca ludowego
- naukę tańca współczesnego,
- a także miała możliwość zapoznania się z dorobkiem kulturowym regionu.

Zajęcia prowadzone były przez Studio CenterStage Marcina Wrzesińskiego.

W czasie zajęć uczestnicy mieli zapewniony drobny poczęstunek.
Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali publikacje oraz certyfikaty potwierdzające udział w Projekcie.

To był bardzo trafiony Projekt. Zyskał aprobatę zwłaszcza wśród młodych mieszkańców Gminy. Podczas uroczystości zakończenia Projektu Wójt Gminy Adam Ołdak zapewnił, że nadal będzie czynił starania, aby w przyszłości pozyskać środki finansowe na realizację podobnych przedsięwzięć.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za aktywny udział.


Realizatorzy projektu ,,Edukacja przez ruch"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu