Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga




















Zakończono VII edycję projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 30.12.2014r.
          W miesiącu grudniu 2014 roku dobiegła końca VII edycja projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji...
  • Artykuł do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZENIE VOUCHERÓW NA ZAKUP USŁUG SPOŁECZNYCH W RAMACH VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 29.10.2014r.
          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, iż w odpowiedzi na wystosowane w dniu 16.10.2014r. zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności polegające na zakupie i dostarczeniu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu voucherów...
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zapytanie ofertowe16.10.2014r.

Informacja o wyborze oferty17.09.2014r.

      INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA PRZEWÓZ OSÓB W RAMACH VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"...
Do pobrania: Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe08.09.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania określonego poniżej zamówienia: ,,Usługa wynajmu Busa z kierowcą celem przewóz 19 osób na trasie Zabrodzie-Warszawa-Zabrodzie w dniach: 19 września i 22 września 2014"...
Załącznik Nr 1: FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
Załącznik Nr 2: OŚWIADCZENIE
Załącznik Nr 3: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH WYKONAWCY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI


Informacja o wyborze oferty04.09.2014r.

      INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOSCI DLA 11 UCZESTNIKÓW W RAMACH VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"


Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności 14.08.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia kursów zawodowych, celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla 11 uczestników VII edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" ...
Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie
- Ośwadczenie o braku powiązań
- Wykaz usług


INFORMACJA O SZKOLENIACH - ROZWÓJ OSOBISTY UCZESTNIKÓW VII EDYCJI PROJEKU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 05.08.2014r.

      W dniu 26.06.2014r rozpoczęły się szkolenia dla 11 uczestników w ramach VII edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu. W okresie od 26/06/2014 do 04/09/2014 zaplanowane są i realizowane następujące szkolenia...


Informacja o wyborze oferty psychologa06.06.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie Nr 2/POKL/2014 z dnia 22.05.2014r. o naborze psychologa...

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty


Informacja o wyborze oferty prawnika06.06.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie Nr 3/POKL/2014 z dnia 22.05.2014r. o naborze prawnika...

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZANIE OBIADÓW W RAMACH VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 06.06.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, iż w odpowiedzi na wystosowane w dniu 22.05.2014r. zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności polegającego na usłudze przygotowania i dostarczenia 198 obiadów...

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty


Informacja o wyborze oferty doradcy zawodowego06.06.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie Nr 1/POKL/2012 z dnia 22.05.2014r. o naborze doradcy zawodowego do VII edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników 11 w/w projektu do biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty...

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności22.05.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania określonego poniżej zamówienia polegającego na : ,,usłudze przygotowania i dostarczenia 198 obiadów tj. w ciągu dowolnych 18 dni ( 18 spotkań x 11 dostarczonych obiadów dziennie) w miesiącach od czerwca do września 2014 roku ( włączając soboty) w godzinach i miejscu zgodnie z każdorazowym zamówieniem złożonym na dzień przed realizacją jednostkowego zamówienia" w ramach realizacji VII edycji projektu: ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH WYKONAWCY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
Oferta
Oświadczenie wykonawcy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór stanowisko PRAWNIK22.05.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór stanowisko PRAWNIK w projekcie systemowym ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Załączniki:
Ogłoszenie
Oferta
Oświadczenie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór stanowisko PSYCHOLOG22.05.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór stanowisko PSYCHOLOG w projekcie systemowym ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Załączniki:
Ogłoszenie
Oferta
Oświadczenie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO22.05.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO w projekcie systemowym ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Załączniki:
Ogłoszenie
Oferta
Oświadczenie


ZAKOŃCZONO REKTUTACJĘ DO VII EDYVJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 24.04.2014r.

      Zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w oparciu o zasady/ procedury/ rekrutacji sporządzone dnia 02 stycznia 2014r. w okresie od 03.02.2013r. do 26.03.2014r. przeprowadzono rekrutację uczestników/-czek do projektu systemowego pn. ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi". Do projektu zgłosiło się 13 kandydatów/-ek, którzy wypełnili i złożyli ankiety rekrutacyjne...


OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO p.n. "AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 26.02.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przedłuża rekrutację do projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. O udział w projekcie mogą ubiegać się...


OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO p.n. ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 23.01.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza rekrutację do projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...


Zakończono VI edycję projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 27.12.2013r.

      W miesiącu grudniu 2013 roku dobiegła końca VI edycja projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi ", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji...


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZENIE VOUCHERÓW NA ZAKUP USŁUG SPOŁECZNYCH W RAMACH VI EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 31.10.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, iż w odpowiedzi na wystosowane w dniu 18.10.2013r. zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności polegające na zakupie i dostarczeniu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu voucherów...zez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Do pobrania:
- Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe18.10.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do złożenia ofert na realizację usługi polegającej na zakupie i dostarczeniu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług społecznych: fryzjersko / kosmetycznych dla 7 osób, stomatologiczno / profilaktycznych dla 6 osób, tj. dla 13 uczestników VI edycji projektu pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH WYKONAWCY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
- Oferta
- Oświadczenie


Informacja o wyborze oferty20.09.2013r.

Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie spotkania integracyjnego-edukacyjnego w ramach VI edycji projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"

Do pobrania:
Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe09.09.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania określonego poniżej zamówienia pod nazwą: Zorganizowaniu podczas wyjazdu organizowanego przez GOPS Zabrodzie spotkania integracyjno-edukacyjnego dla 18 osób tj. 13 uczestników projektu i ich otoczenia oraz personelu zatrudnionego przy projekcie w ramach realizacji VI edycji projektu: ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH WYKONAWCY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
Oferta
Oświadczenie


INFORMACJA O SZKOLENIACH - ROZWÓJ OSOBISTY UCZESTNIKÓW VI EDYCJI PROJEKU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 22.08.2013r.

      W miesiącu lipcu 2013 r rozpoczęły się szkolenia dla 13 uczestników w ramach VI edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu...


Informacja o wyborze ofert25.06.2013r.


Pliki do pobrania:
- Informacja o wyborze oferty doradcy zawodowego
- Informacja o wyborze oferty prawnika
- Informacja o wyborze oferty psychologa
- INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZANIE OBIADÓW W RAMACH VI EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"


Zapytanie ofertowe24.05.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania określonego poniżej zamówienia polegającego na : ,,usłudze przygotowania i dostarczenia 234 obiadów tj. w ciągu dowolnych 18 dni ( 18 spotkań x 13 dostarczonych obiadów dziennie) w miesiącach od czerwca do września 2013 roku ( włączając soboty) w godzinach i miejscu zgodnie z każdorazowym zamówieniem złożonym na dzień przed realizacją jednostkowego zamówienia"...

Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
- Oferta
- Oświadczenie


Nabór na stanowisko PRAWNIK24.05.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór na stanowisko PRAWNIK w projekcie systemowym ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o naborze
- OFERTA dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w odpowiedzi na ogłoszenie


Nabór na stanowisko PSYCHOLOG24.05.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOG w projekcie systemowym ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o naborze
- OFERTA dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w odpowiedzi na ogłoszenie


Nabór na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO24.05.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO w projekcie systemowym ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o naborze
- OFERTA dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w odpowiedzi na ogłoszenie


Zakończono rekrutację do VI edycji projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"29.03.2013r.

      Zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w oparciu o zasady/ procedury/ rekrutacji sporządzone dnia 02 stycznia 2013r. w okresie od 01.02.2013r. do 28.02.2013r. przeprowadzono rekrutację uczestników/-czek do projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi". Do projektu zgłosiło się 17 kandydatów/-ek, którzy wypełnili i złożyli ankiety rekrutacyjne. Złożone...


Ogłoszenie o naborze uczestników do VI edycji projektu systemowego p.n. ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 25.01.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza rekrutację do projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...



Sprawozdanie05.01.2013r.

      SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI I EWALUACJA V EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO POD NAZWĄ: ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"

Do pobrania:
- Sprawozdanie (do pobrania)


Zakończono V edycję projektu28.12.2012r.

      W miesiącu grudniu 2012 roku dobiegła końca V edycja projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi ", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...

Do pobrania:
- Pełen artykuł (do pobrania)


Informacja o wyborze oferty12.12.2012r.

      INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI WYNAJMU AUTOBUSU Z KIEROWCĄ CELEM PRZEWOZU 20 OSÓB NA TRASIE ZABRODZIE-WARSZAWA-ZABRODZIE W RAMACH V EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"

Do pobrania:
- Informacja (do pobrania)


Zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej 14.000 euro 28.11.2012r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania określonego poniżej zamówienia:
,,Usługa wynajmu autobusu z kierowcą celem przewóz 20 osób na trasie Zabrodzie-Warszawa-Zabrodzie w dniu 18 grudnia 2012" w ramach realizacji projektu: ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY


INFORMACJA O SZKOLENIACH 17.08.2012r.

      W miesiącu sierpniu 2012r rozpoczęły się szkolenia dla 14 uczestników w ramach V edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu. W okresie od 01/08/2012 do 07/11/2012 zaplanowane...


ZAKOŃCZONO REKTUTACJĘ 30.07.2012r.

      Zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w oparciu o zasady/ procedury/ rekrutacji sporządzone dnia 02 maja 2012r. w okresie od 07.05.2012r. do 20.07.2012r. przeprowadzono rekrutację uczestników/-czek do projektu...


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZANIE OBIADÓW W RAMACH V EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 26.07.2012r.

- Informacja o wyborze oferty (pobierz plik z ogłoszeniem)


Wyniki naboru pracowników do projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"23.07.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje o wynikach naboru w ramach projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Doradca zawodowy (pobierz plik z ogłoszeniem)
- Psycholog (pobierz plik z ogłoszeniem)
- Prawnik (pobierz plik z ogłoszeniem)


Nabór pracowników do projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"05.07.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu poszukuje osób na stanowisko:

- Doradca zawodowy (pobierz plik z ogłoszeniem)
- Psycholog (pobierz plik z ogłoszeniem)
- Prawnik (pobierz plik z ogłoszeniem)

w projekcie systemowym ,,aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013

Do pobrania:
- Wzór oferty


Przedłużenie naboru18.06.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przedłuża nabór uczestników do V edycji projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach
- Informacja (pobierz plik)


OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU UCZESTNIKÓW DO V EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO p.n. ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 01.06.2012r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przedłuża nabór uczestników do V edycji projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...


OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO V EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO p.n. "AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 04.05.2012r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza rekrutację do projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...

Ogłoszenie o naborze uczestników
Ankieta rekrutacyjna



Zakończono IV edycję projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 19.12.2011r.

      W miesiącu grudniu 2011 roku dobiega końca IV edycja projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi ", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...


Prezentacja07.12.2011r.

      Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją nt. realizowanego projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"...


Ogłoszenie o naborze03.02.2011r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Zabrodziu ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie - ogłasza nabór kandydatów, do wzięcia udziału w IV edycji projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wasi" w ramach Programu...



Spotkanie podsumowujące31.12.2010r.

      W dniu 29 grudnia 2010 r w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie odbyło się spotkanie podsumowujące III Edycję Projektu Systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi". Spotkanie rozpoczęła i poprowadziła kierownik GOPS w Zabrodziu ...



31.12.2009r.
ZAKOŃCZENIE II EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIAZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"
   

30.07.2009r.
Realizacja II edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" nabiera tempa
 

28.05.2009r.
Regulamin rekrutacji w II edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" na rok 2009
 

28.05.2009r.
Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym na 2009 rok
 


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu