Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga
Zakończono VII edycję projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 30.12.2014r.
          W miesiącu grudniu 2014 roku dobiegła końca VII edycja projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji...
  • Artykuł do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZENIE VOUCHERÓW NA ZAKUP USŁUG SPOŁECZNYCH W RAMACH VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 29.10.2014r.
          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, iż w odpowiedzi na wystosowane w dniu 16.10.2014r. zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności polegające na zakupie i dostarczeniu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu voucherów...
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zapytanie ofertowe16.10.2014r.

Informacja o wyborze oferty17.09.2014r.

      INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA PRZEWÓZ OSÓB W RAMACH VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"...
Do pobrania: Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe08.09.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania określonego poniżej zamówienia: ,,Usługa wynajmu Busa z kierowcą celem przewóz 19 osób na trasie Zabrodzie-Warszawa-Zabrodzie w dniach: 19 września i 22 września 2014"...
Załącznik Nr 1: FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
Załącznik Nr 2: OŚWIADCZENIE
Załącznik Nr 3: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH WYKONAWCY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI


Informacja o wyborze oferty04.09.2014r.

      INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOSCI DLA 11 UCZESTNIKÓW W RAMACH VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"


Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności 14.08.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia kursów zawodowych, celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla 11 uczestników VII edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" ...
Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie
- Ośwadczenie o braku powiązań
- Wykaz usług


INFORMACJA O SZKOLENIACH - ROZWÓJ OSOBISTY UCZESTNIKÓW VII EDYCJI PROJEKU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 05.08.2014r.

      W dniu 26.06.2014r rozpoczęły się szkolenia dla 11 uczestników w ramach VII edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu. W okresie od 26/06/2014 do 04/09/2014 zaplanowane są i realizowane następujące szkolenia...


Informacja o wyborze oferty psychologa06.06.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie Nr 2/POKL/2014 z dnia 22.05.2014r. o naborze psychologa...

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty


Informacja o wyborze oferty prawnika06.06.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie Nr 3/POKL/2014 z dnia 22.05.2014r. o naborze prawnika...

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZANIE OBIADÓW W RAMACH VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 06.06.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, iż w odpowiedzi na wystosowane w dniu 22.05.2014r. zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności polegającego na usłudze przygotowania i dostarczenia 198 obiadów...

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty


Informacja o wyborze oferty doradcy zawodowego06.06.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie Nr 1/POKL/2012 z dnia 22.05.2014r. o naborze doradcy zawodowego do VII edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników 11 w/w projektu do biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty...

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności22.05.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania określonego poniżej zamówienia polegającego na : ,,usłudze przygotowania i dostarczenia 198 obiadów tj. w ciągu dowolnych 18 dni ( 18 spotkań x 11 dostarczonych obiadów dziennie) w miesiącach od czerwca do września 2014 roku ( włączając soboty) w godzinach i miejscu zgodnie z każdorazowym zamówieniem złożonym na dzień przed realizacją jednostkowego zamówienia" w ramach realizacji VII edycji projektu: ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH WYKONAWCY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
Oferta
Oświadczenie wykonawcy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór stanowisko PRAWNIK22.05.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór stanowisko PRAWNIK w projekcie systemowym ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Załączniki:
Ogłoszenie
Oferta
Oświadczenie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór stanowisko PSYCHOLOG22.05.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór stanowisko PSYCHOLOG w projekcie systemowym ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Załączniki:
Ogłoszenie
Oferta
Oświadczenie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO22.05.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO w projekcie systemowym ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Załączniki:
Ogłoszenie
Oferta
Oświadczenie


ZAKOŃCZONO REKTUTACJĘ DO VII EDYVJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 24.04.2014r.

      Zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w oparciu o zasady/ procedury/ rekrutacji sporządzone dnia 02 stycznia 2014r. w okresie od 03.02.2013r. do 26.03.2014r. przeprowadzono rekrutację uczestników/-czek do projektu systemowego pn. ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi". Do projektu zgłosiło się 13 kandydatów/-ek, którzy wypełnili i złożyli ankiety rekrutacyjne...


OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO p.n. "AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 26.02.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przedłuża rekrutację do projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. O udział w projekcie mogą ubiegać się...


OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO p.n. ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 23.01.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza rekrutację do projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...


Zakończono VI edycję projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 27.12.2013r.

      W miesiącu grudniu 2013 roku dobiegła końca VI edycja projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi ", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji...


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZENIE VOUCHERÓW NA ZAKUP USŁUG SPOŁECZNYCH W RAMACH VI EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 31.10.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, iż w odpowiedzi na wystosowane w dniu 18.10.2013r. zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności polegające na zakupie i dostarczeniu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu voucherów...zez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Do pobrania:
- Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe18.10.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do złożenia ofert na realizację usługi polegającej na zakupie i dostarczeniu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług społecznych: fryzjersko / kosmetycznych dla 7 osób, stomatologiczno / profilaktycznych dla 6 osób, tj. dla 13 uczestników VI edycji projektu pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH WYKONAWCY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
- Oferta
- Oświadczenie


Informacja o wyborze oferty20.09.2013r.

Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie spotkania integracyjnego-edukacyjnego w ramach VI edycji projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"

Do pobrania:
Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe09.09.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania określonego poniżej zamówienia pod nazwą: Zorganizowaniu podczas wyjazdu organizowanego przez GOPS Zabrodzie spotkania integracyjno-edukacyjnego dla 18 osób tj. 13 uczestników projektu i ich otoczenia oraz personelu zatrudnionego przy projekcie w ramach realizacji VI edycji projektu: ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH WYKONAWCY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
Oferta
Oświadczenie


INFORMACJA O SZKOLENIACH - ROZWÓJ OSOBISTY UCZESTNIKÓW VI EDYCJI PROJEKU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 22.08.2013r.

      W miesiącu lipcu 2013 r rozpoczęły się szkolenia dla 13 uczestników w ramach VI edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu...


Informacja o wyborze ofert25.06.2013r.


Pliki do pobrania:
- Informacja o wyborze oferty doradcy zawodowego
- Informacja o wyborze oferty prawnika
- Informacja o wyborze oferty psychologa
- INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZANIE OBIADÓW W RAMACH VI EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"


Zapytanie ofertowe24.05.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania określonego poniżej zamówienia polegającego na : ,,usłudze przygotowania i dostarczenia 234 obiadów tj. w ciągu dowolnych 18 dni ( 18 spotkań x 13 dostarczonych obiadów dziennie) w miesiącach od czerwca do września 2013 roku ( włączając soboty) w godzinach i miejscu zgodnie z każdorazowym zamówieniem złożonym na dzień przed realizacją jednostkowego zamówienia"...

Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
- Oferta
- Oświadczenie


Nabór na stanowisko PRAWNIK24.05.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór na stanowisko PRAWNIK w projekcie systemowym ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o naborze
- OFERTA dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w odpowiedzi na ogłoszenie


Nabór na stanowisko PSYCHOLOG24.05.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOG w projekcie systemowym ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o naborze
- OFERTA dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w odpowiedzi na ogłoszenie


Nabór na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO24.05.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO w projekcie systemowym ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o naborze
- OFERTA dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w odpowiedzi na ogłoszenie


Zakończono rekrutację do VI edycji projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"29.03.2013r.

      Zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w oparciu o zasady/ procedury/ rekrutacji sporządzone dnia 02 stycznia 2013r. w okresie od 01.02.2013r. do 28.02.2013r. przeprowadzono rekrutację uczestników/-czek do projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi". Do projektu zgłosiło się 17 kandydatów/-ek, którzy wypełnili i złożyli ankiety rekrutacyjne. Złożone...


Ogłoszenie o naborze uczestników do VI edycji projektu systemowego p.n. ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 25.01.2013r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza rekrutację do projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...Sprawozdanie05.01.2013r.

      SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI I EWALUACJA V EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO POD NAZWĄ: ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"

Do pobrania:
- Sprawozdanie (do pobrania)


Zakończono V edycję projektu28.12.2012r.

      W miesiącu grudniu 2012 roku dobiegła końca V edycja projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi ", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...

Do pobrania:
- Pełen artykuł (do pobrania)


Informacja o wyborze oferty12.12.2012r.

      INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI WYNAJMU AUTOBUSU Z KIEROWCĄ CELEM PRZEWOZU 20 OSÓB NA TRASIE ZABRODZIE-WARSZAWA-ZABRODZIE W RAMACH V EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"

Do pobrania:
- Informacja (do pobrania)


Zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej 14.000 euro 28.11.2012r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania określonego poniżej zamówienia:
,,Usługa wynajmu autobusu z kierowcą celem przewóz 20 osób na trasie Zabrodzie-Warszawa-Zabrodzie w dniu 18 grudnia 2012" w ramach realizacji projektu: ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY


INFORMACJA O SZKOLENIACH 17.08.2012r.

      W miesiącu sierpniu 2012r rozpoczęły się szkolenia dla 14 uczestników w ramach V edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu. W okresie od 01/08/2012 do 07/11/2012 zaplanowane...


ZAKOŃCZONO REKTUTACJĘ 30.07.2012r.

      Zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w oparciu o zasady/ procedury/ rekrutacji sporządzone dnia 02 maja 2012r. w okresie od 07.05.2012r. do 20.07.2012r. przeprowadzono rekrutację uczestników/-czek do projektu...


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZANIE OBIADÓW W RAMACH V EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 26.07.2012r.

- Informacja o wyborze oferty (pobierz plik z ogłoszeniem)


Wyniki naboru pracowników do projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"23.07.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje o wynikach naboru w ramach projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Doradca zawodowy (pobierz plik z ogłoszeniem)
- Psycholog (pobierz plik z ogłoszeniem)
- Prawnik (pobierz plik z ogłoszeniem)


Nabór pracowników do projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"05.07.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu poszukuje osób na stanowisko:

- Doradca zawodowy (pobierz plik z ogłoszeniem)
- Psycholog (pobierz plik z ogłoszeniem)
- Prawnik (pobierz plik z ogłoszeniem)

w projekcie systemowym ,,aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013

Do pobrania:
- Wzór oferty


Przedłużenie naboru18.06.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przedłuża nabór uczestników do V edycji projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach
- Informacja (pobierz plik)


OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU UCZESTNIKÓW DO V EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO p.n. ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 01.06.2012r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przedłuża nabór uczestników do V edycji projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...


OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO V EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO p.n. "AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" 04.05.2012r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza rekrutację do projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...

Ogłoszenie o naborze uczestników
Ankieta rekrutacyjnaZakończono IV edycję projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 19.12.2011r.

      W miesiącu grudniu 2011 roku dobiega końca IV edycja projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi ", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...


Prezentacja07.12.2011r.

      Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją nt. realizowanego projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"...


Ogłoszenie o naborze03.02.2011r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Zabrodziu ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie - ogłasza nabór kandydatów, do wzięcia udziału w IV edycji projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wasi" w ramach Programu...Spotkanie podsumowujące31.12.2010r.

      W dniu 29 grudnia 2010 r w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie odbyło się spotkanie podsumowujące III Edycję Projektu Systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi". Spotkanie rozpoczęła i poprowadziła kierownik GOPS w Zabrodziu ...31.12.2009r.
ZAKOŃCZENIE II EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIAZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"
   

30.07.2009r.
Realizacja II edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" nabiera tempa
 

28.05.2009r.
Regulamin rekrutacji w II edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" na rok 2009
 

28.05.2009r.
Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym na 2009 rok
 


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu