Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaW Gminie Zabrodzie - inwestycje w pełni

      W ramach zadania ,,Zagospodarowanie centrum wsi Niegów oraz zagospodarowanie centrum wsi Słopsk" trwa budowa chodnika, przy drodze powiatowej, o łącznej długości 2360 mb i szer. 1,5m. Z tego na terenie wsi Niegów 430mb, a na terenie wsi Słopsk 1930mb.

Wykonawcą robót jest firma ,,Budowa, Remonty Dróg , Ulic, Chodników Damian Prokopowicz z siedzibą w Tłuszczu.

Wartość robót 444 799,61 zł z tego kwotę 271 220,00 Gmina Zabrodzie pozyskała z UE w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013.


Gaz dla SŁOPSKA
Firma Gaz Media z Wołomina jest wykonawcą budowy gazociągu średniego ciśnienia ø 110 o długości 920mb oraz ø 40 długości 360 mb we wsi Słopsk.

Prace są koordynowane aby nie kolidowały z budową chodnika.


,,Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego miejscowości Anastazew" - Inwestycja obejmuje przebudowę drogi poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 735mb i szerokości 5 mb

Wykonawcą robót jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Pułtuska.

Wartość inwestycji 217 810,06 zł


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu