Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko insp. ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko insp. ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy został zatrudniony Pan Marek Kalinowski zam. Kiciny.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Marek Kalinowski spełniła wszystkie wymagania formalne wynikające z ogłoszenia o naborze. Posiada tytuł inżyniera uzyskany na Politechnice Warszawskiej na kierunku Budownictwa w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej uzyskał pracując w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie.
Wykazał się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych na stanowisku insp. ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy. Przedstawiony kandydat daje gwarancje poprawnego wykonywania powierzonych zadań.

Wójt
Adam Ołdak
Zabrodzie, dnia 25.10.2007 r.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu