Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Zabrodzie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Inwestycji


Wymiar czasu pracy : 1 etat

Pliki do pobrania (pdf):
- Oglszenie o naborze
- Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o niekaralności
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Kwestionariusz osobowy


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu