Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZakończenie projektu UCZEŃ BEZPIECZNY

      Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu wspólnie z Gmina Zabrodzie oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zakończyła realizację projektu UCZEŃ BEZPIECZNY.
Realizacja projektu polegała na zorganizowaniu cyklu spotkań z uczniami klas od 1 do 3 z terenu Gminy Zabrodzie, gdzie łącznie w spotkaniach udział wzięło 196 uczniów.
Spotkania prowadzone były w czterech szkołach podstawowych w miejscowościach Adelinie, Dębinkach, Kicinach oraz ze względu na dużą liczbę uczniów dwa spotkania w PSP w Zabrodziu.
We wszystkich spotkaniach ze strony organizatora projektu udział zwieli, przedstawiciel Posterunku Policji w Zabrodziu - st. sierż. Przemysław Nowotka oraz przedstawiciele OSP Zabrodzie w osobach Prezesa OSP Zabrodzie Przemysława Raniewicza oraz Gospodarza OSP Zabrodzie Marka Jeziórskiego.

  Celem spotkań zorganizowanych w ramach realizacji projektu było:
 • ochrona życia i zdrowia dzieci poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań w domu, na drodze, na podwórku itp.,
 • zmniejszenie w dzieciach poczucia stresu podczas kontaktu ze służbami ratowniczymi poprzez wcześniejsze uświadomienie im jakie zadania pełnią poszczególne służby i jak należy z nimi współpracować,
 • nauka jak działać w przypadku gdy dzieci są świadkami zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu innych osób.
  Planowane efekty projektu osiągnięte zostały przez:
 • Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi służb ratowniczych Policja, Straż Pożarna Pogotowie
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
 • Uświadomiono niebezpieczeństwa jakie grożą w trakcie drogi do i ze szkoły
 • Uświadomiono dzieciom jak ważne jest odpowiednie oznakowanie pieszych i rowerzystów
 • Uświadomiono jakie niebezpieczeństwa grożą w czasie zabaw w domu i na podwórku, szczególnie w pobliżu maszyn rolniczych
 • Budowano zaufania do przedstawicieli służb ratowniczych Policja, Straż Pożarna Pogotowie
 • Nauczono prawidłowego wzywania pomocy.
 • Zapoznanie z podstawowymi zabiegami pomocy przedmedyczne

W trakcie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali gadżety oraz kamizelki odblaskowe z logo Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Aby projekt mógł być realizowany sku­tecznie i sprawnie, Ochotnicza Straż Pożar­na w Zabrodziu kupiła komputer z opro­gramowaniem, projektor multimedialny z ekranem, fantom do nauki resuscytacji oraz elementy odblaskowe. Zakupy doko­nane zostały z funduszy przekazanych przez Fundacji PGNiG im. Ignacego Łuka­siewicza -15.000 zł, Gmina Zabrodzie doło­żyła 1100 zł - resztę dołożyła z własnych pieniędzy OSP Zabrodzie.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu