Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga     Oświata


    Na terenie gminy Zabrodzie funkcjonują następujące placówki oświatowe:
  • Publiczna Szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu
  • Publiczne Przedszkole w Zabrodziu ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie
  • Publiczne Przedszkole w Adelinie ,,Hola hola do przedszkola"
  • Punkt Przedszkolny w Kicinach ,,Jestem sobie przedszkolaczek"
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dębinkach
  • Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu
  • Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały zerowe.

We wszystkich szkołach zatrudnieni są nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami i ciągle doskonalą swój warsztat pracy. Uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego.
Rada Gminy systematycznie przeznacz środki finansowe na poprawę bazy lokalowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych.
Nazwa

Adres

Numer tel.

Zespół Szkół im.Wladyslawa Stanisława Reymonta w Zabrodziu ul. Wł.St. Reymonta 47

www.zszabrodzie.edu.pl
029-757-12-83
Publiczne Gminazjum im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu ul. Szkolna 3

WWW.gimnazjumzabrodzie.edupage.org
029-757-13-60
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu
ul. Szkolna 3

www.pspzabrodzie.szkolnastrona.pl
029-757-12-02
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie Adelin 46

www.adelin.pl
029-757-12-32
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. C.K. Norwida w Dębinkach
ul. C.K.Norwida 26
Dębinki

www.pspdebinki.pl
029-757-10-30
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 47 029-757-12-27
Publiczne Przedszkole w Adelinie ,,Hola hola do przedszkola" Adelin 46 029-757-12-32
Punkt Przedszkolny w Zabrodziu ,,Jacek i Ola idą do przedszkola" ul. Szkolna 3 29 757 12 02
Punkt Przedszkolny w Kicinach „Jestem sobie przedszkolaczek" Kiciny 52 29 758 15 31
Niepubliczne Przedszkole ,,Zaczarowany Ołówek" w Zabrodziu Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 34

www.zaczarowanyolowek.eu
606 689 556© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu