Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaW ADELINIE BEZPIECZNIEJ!- akcja ,,Bezpieczna droga do szkoły w kasku i odblasku"

      W dniach 6-14 maja 2013r. przeprowadzono w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie akcję promującą bezpieczną drogę do szkoły. Rowerzyści, obok pogadanki przeprowadzonej przez p. Annę Laskowską nauczyciela techniki mogli wziąć udział w zajęciach praktycznych dotyczących zasad poruszania się po drogach na rowerze.
      Akcja "Bezpieczna droga do szkoły w kasku i odblasku" była wspierana przez Komendę Powiatową Policji w Wyszkowie. Jej celem było podnoszenie poziomu świadomości i zwiększanie bezpieczeństwa uczestników ruchu, promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach wśród najmłodszych.
      Zaproszone do szkoły panie policjantki: Joanna Frąckiewicz i Marta Gierlicka przeprowadziły pogadankę z uczniami na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Wręczyły dyplomy uczniom, którzy w dniach 6-14 maja promowali akcję i jeździli w kaskach.
      Po spotkaniu pani Anna Laskowska (koordynator do spraw edukacji motoryzacyjnej) oraz pani Katarzyna Rosińska ( szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa) rozdały nagrody przyznane w konkursie plastycznym "Bezpieczna droga do szkoły w kasku i odblasku"; wzięło w nim udział 31 uczniów. Celem konkursu było wykonanie plakatu promującego bezpieczną drogę do szkoły. Najładniejsze prace wykonały: Nina Laskowska z kl. IV i Sandra Lewandowska z kl. I.
      Nasza akcja nie kończy się, będzie monitorowana do końca roku szkolnego przez wychowawców i dyrektora.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu