Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      Rozpoczęły się kolejne moduły z ,,Doradztwa zawodowego" i ,,Zasad poruszania się po rynku pracy" dla szkoleń obejmujących projekt pt. ,,Sukces zawodowy Twoim celem", który jest w całości finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zajęcia te rozpoczęli uczestnicy szkoleń :
- ,,Prawo jazdy kat. C",
- ,,Księgowość MSP z kadrami i płacami" oraz
- ,,Obsługa maszyn budowlanych" .
      Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, mających duże doświadczenie, biorących czynny udział w podobnych projektach. Zajęcia z ,,Zasad poruszania się po rynku pracy" odbywają się w ciągu 4 dni po 8 godzin, a ,,Doradztwo zawodowe" - 2 godziny indywidualnie dla każdego uczestnika.
      Uczestnicy szkolenia podczas tych zajęć nabędą umiejętności związane z poszukiwaniem zatrudnienia, przygotowaniem swojej oferty CV, pisanie listu motywacyjnego, zasad aktywnego poruszania się na rynku pracy itp.
Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniamy:
- Stypendium za każdy dzień zajęć
- poczęstunek w trakcie zajęć
- ubezpieczenie
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi
Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu