Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaINFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinsp. ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu


Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinsp. ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy został zatrudniony Pan Sebastian Sędek zam. Wyszków

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Sebastian Sędek spełniła wszystkie wymagania formalne wynikające z ogłoszenia o naborze. Posiada tytuł inżyniera architekta uzyskany w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie na kierunku Architektura i Budownictwo.
W okresie od 21.01 - 30.04.2007 r. Pan Sebastian Sędek był zatrudniony na umowę - zlecenie w tutejszym Urzędzie. Wykazał się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych na stanowisku podinsp. ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy. Przedstawiony kandydat daje gwarancje poprawnego wykonywania powierzonych zadań.

Wójt
Adam Ołdak
Zabrodzie, dnia 04.05.2007 r.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu