Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Zabrodzie, realizuje projekt ,,Sukces zawodowy Twoim celem" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wyszkowskiego,
Informujemy, iż są jeszcze wolne miejsca na następujące szkolenia:

  1. ,,Logistyka wewnątrz magazynowa z uprawnieniami do kierowania wózkami widłowymi"
  2. ,,Prawo jazdy kat. "C"
  3. ,,Operator DTP" (grafik komputerowy)
  4. Szkolenie ogólnobudowlane: ( obsługa koparko-ładowarki)

Dodatkowo każdy uczestnik projektu ma zapewnione spotkanie z doradcą zawodowym i udział w szkoleniu z zakresu poruszania się po rynku pracy
Projekt będzie realizowany na terenie Gminy ZABRODZIE
Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:

Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
Stypendium za udział w zajęciach;
Zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi

Udział w szkoleniach jest bezpłatny !!!!!
Ilość miejsc ograniczona !!!!!
Pierwszeństwo dla osób po 45 roku życia

Więcej informacji o projekcie na stronie www.sukceszawodowy.com.pl
lub w biurze projektu:
ul. Wł. Stanisława Reymonta 51, Zabrodzie 07-230, Tel. 029 757-12-28
ul. Poniatowskiego 109, Zielonka 05-220, Tel. 022 771-81-89


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu