Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaNIETYPOWA LEKCJA PRZYRODY

      Dnia 11 października 2014r r ramach realizowanego w szkole projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - ,,Moja przyszłość" współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego została zorganizowana przyrodnicza wycieczka rowerowa dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Adelinie. Celem rajdu było poznanie ciekawych okolic, rozwijanie zainteresowania turystyką rowerową oraz kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku wśród uczniów.
Trasa rowerowej wycieczki prowadziła z Adelina do Kicin, a zorganizowane w Kicinach wspólne gry i zabawy rekreacyjne pogłębiły integrację z nauczycielem i rówieśnikami. Po konkurencjach sportowych, grach i zabawach było wspólne pieczenie w ognisku kiełbasek i ziemniaków. Ale jak się później okazało, najwspanialszym i niezapomnianym punktem wycieczki była zorganizowana dla uczniów „żywa lekcja przyrody" w lesie. Jednym z zadań, jakie postawiła swoim uczniom Pani Halina Sobczak -nauczycielka przyrody i organizatorka wycieczki ,było zebranie okazów przyrodniczych znajdujących się na pobliskim terenie i rozpoznanie gatunku, z którego okaz pochodzi. Uczniowie znaleźli m.in. glistnika jaskółcze ziele, krwawnika pospolitego, sumaka octowca, bylicę piołun oraz małą żabę trawną. Szóstoklasiści nie tylko utrwalili swoją wiedzę, ale wysłuchali od nauczycielki wielu ciekawostek na ich temat. Później wszyscy wybrali się do miejsca, o którym wiedzą tylko najstarsi ,okoliczni mieszkańcy. Jak wynika z opowieści dziadków, jest to miejsce pochówku niemieckich osadników zamieszkujących m.in. tereny Kicin do I wojny światowej . Wycieczka rowerowa połączona z lekcją przyrody w plenerze okazała się barwną lekcją wychowania fizycznego i niezapomnianą lekcją przyrody. Wszyscy przy pięknej pogodzie, w otoczeniu natury świetnie się bawili!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu