Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga


III Bieg Norwidowski9.09.2010r.

    W dniu 5 września 2010r. na trasie Głuchy - Dębinki odbył się BIEG NORWIDOWSKI zrealizowany w ramach Programu INTEGRACJI SPOŁECZNEJ i finansowany ze środków POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH. Nad sprawnym przebiegiem i organizacją...


Świetlica środowiskowa - BEZPIECZNA PRZYSTAŃ9.09.2010r.

    ,,Świetlica środowiskowa - BEZPIECZNA PRZYSTAŃ" to kolejny projekt realizowany w ramach PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ze środków POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach, którego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2010r. prowadzono różnorodne działania...


WAKACYJNE SPOTKANIA Z KULTURĄ9.09.2010r.

    W ramach projektu WAKACYJNE SPOTKANIA Z KULTURĄ - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i ich rodzin, mającego na celu aktywne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacyjnym Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu zorganizował w miesiącu sierpniu...


Letni wypoczynek ,,Lato marzeń" 30.08.2010r.

    Gmina Zabrodzie we współpracy z biurem Turystyki i Podróży ,,Juventus" zorganizowała w okresie 09-15 sierpnia 2010 letni wypoczynek dla 40 osób, dzieci i młodzieży z terenu gminy. Wyjazd przebiegał pod hasłem ,,Lato marzeń", a miejscem realizacji była malownicza nadmorska miejscowość...


,,LATO Z PIŁKĄ" W GMINIE ZABRODZIE26.08.2010r.

    W dniach 21-22 sierpnia na kompleksie boisk ,,Moje Boisko Orlik 2012" w Zabrodziu zostały przeprowadzone rozgrywki w piłce nożnej ,,szóstek" o Puchar Wójta Gminy. Rozgrywki poprowadzili - Dariusz Kosiorek i Arkadiusz Górek oraz sędzia z akredytacją PZPN, ponadto zapewniona była obsługa medyczna. W rozgrywkach brało udział 104 piłkarzy...


Bezpłatny wyjazd do kina19.08.2010r.


Bezpłatny wyjazd do kina11.08.2010r.


Wakacyjne spotkania z kulturą5.08.2010r.


Turniej piłki nożnej4.08.2010r.


,,Zieleń wokół nas"6.07.2010r.

    W okresie od kwietnia do czerwca 2010 r. realizowany był przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym projekt ekologiczny ,,Zieleń wokół Nas'' w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW. W ramach projektu: przeprowadzono we wszystkich placówkach z terenu gminy Zabrodzie akcję...


Zaproszenie do składania ofert22.06.2010r.

      Zapraszamy do złożenia do dnia 19 lipca 2010r. do godz.15:30 w Urzędzie Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 oferty na organizację czasu wolnego poprzez organizację wypoczynku letniego (w czasie wakacji) dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza pochodzących z rodzin niezamożnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie s ię w Urzędzie Gminy ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie dnia 12 lipca 2010r o godzinie 14.00 na Sali Konferencyjnej .

Do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Wzór oferty techniczno-finansowej
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania


Rajd rowerowy18.06.2010r.

    Rajdy rowerowe to jedna z wielu form aktywnego wypoczynku wpisana w projekt ,,Świetlicy środowiskowej BEZPIECZNA PRZYSTAŃ" realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu oraz ,,BRACTWO ZABRODZKIE" w Programie Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Pierwszy...


Zajęcia dla dzieci i młodzieży10.06.2010r.


Bezpieczna przystań27.05.2010r.


Zaproszenie do składania ofert17.05.2010r.

      Zapraszam do złożenia do dnia 20 maja 2010r. w Urzędzie Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 oferty na realizację warsztatów z zakresu problematyki uzależnień pt. ,,Bezpieczny dialog"- usługi integracji społecznej, realizowanej w ramach PPWOW PIS, mającej na celu integrację rodzin dysfunkcyjnych oraz motywowanie do podjęcia przez nich walki z uzależnieniami, mającymi negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny.

Do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Wzór oferty techniczno-finansowej
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania


Ogłoszenie o wynikach oceny ofert12.05.2010r.

    OGŁOSZENIE O WYNIKACH OCENY OFERT SKŁADANYCH W PROCEDURZE CPP NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


Konkurs ofert na usługi z zakresu integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)6.04.2010r.

      W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Zabrodzie uzyskała dotację w wysokości 77.800 EURO . Część tej dotacji, tj. kwotę 74.952 PLN przeznacza się...


Plan działania01.04.2010r.

    Plan działania


Sprawozdanie ze zrealizowanych projektów w ramach PPWOW30.03.2010r.

      Sprawozdanie z realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w latach 2008 - 2009

(PDF 9,3 MB)


Zakończono zajęcia ,,Mali artyści - wielka sztuka"23.12.2009r.

    Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu prowadziła zajęcia koła teatralnego ,,Mali artyści - wielka sztuka"w ramach PROGRAMU INTEGRACJI SPOLECZNEJ Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Zajęcia koła teatralnego odbywały się 3 razy w tygodniu od kwietnia do listopada 2009r.na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zabrodziu. Opiekę nad uczniami...


Zakończono zajęcia ,,Wolny czas inaczej"23.12.2009r.

    Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu prowadziła zajęcia Świetlicy opiekuńczo - wychowawczej ,,Wolny czas inaczej" w ramach PROGRAMU INTEGRACJI SPOLECZNEJ Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Zadania świetlicy opiekuńczo wychowawczej realizowane były w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2009r. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu po dwie godziny. Prowadziły je...


Zakończono projekt pod nazwą ,,Na pomoc rodzinie"11.12.2009r.

    W dniu 30 listopada 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy w Zabrodzie zakończył realizację projektu pod nazwą ,,Na pomoc rodzinie " polegającego na utworzeniu Poradni Rodzinnej , umożliwiającej rodzinom i mieszkańcom z terenu Gminy Zabrodzie - dostęp do porad...


,,Ćwiczmy razem" - podsumowanie projektu11.12.2009r.

    Projekt pn. ,,Ćwiczmy razem" był realizowany przez SANA PER MANUM w Tłuszczu i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu na podstawie umowy partnerskiej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej...


Sprawozdanie z działalności Świetlicy w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW 4.12.2009r.

    W ramach Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich przy Publicznej Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach były prowadzone ,,Zajęcia świetlicowe". Świetlica działała w środowisku lokalnym obejmując opieką 35 dzieci z klas I-III i kl. IV-VI. Zajęcia były prowadzone...


,,Nauka i sztuka"2.12.2009r.

    Zakończyła się realizacja projektu ,,Nauka i Sztuka", finansowanego ze środków PPWOW w ramach programu integracji społecznej. Projekt był realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kicinach od kwietnia do listopada 2009, z przerwą wakacyjną. W lipcu na terenie GOK-u zostały zorganizowane dwa spotkania warsztatowe na których dzieci spędzające wakacje na terenie gminy zaprojektowały i wykonały...


30.07.2009r.

Bieszczadzkim szlakiem

    W ramach Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 45 uczniów ze szkół podstawowych w Adelinie i Dębinkach wraz z opiekunami: p. Emilią Nowicką, p. Pelagią Kaska, p. Małgorzatą Morka, p. Marzeną Górczak i kierownikiem p. Katarzyną Piotrowską przebywało w dniach 11 - 17. 07. 2009 r. w Bieszczadach. Uczestnicy wypoczynku letniego zamieszkali w Ośrodku kolonijno - wypoczynkowym ,,Czardworek" w Przysietnicy k/ Brzozowa. W tej zabytkowej willi położonej na wzgórzu na skraju lasu uczniowie wraz z opiekunami spędzili czas w sposób zajmujący i niestereotypowy. Magia ekscytujących imprez organizowanych w ,,Czardworku" sprawiła, że każdy zapomniał o nudzie, beznadziei i bezbarwności. Każdy uczestnik i opiekun miał okazję do adrenalinowych zapierających dech poczynań paraalpinistycznych takich jak: loty miotłowe z 4 piętra, wspinaczki na wieżę skrzyniową i karkołomne skoki jarwaho nad wąwozem. Po tych dynamicznych wyczynach, podczas których uczniowie bili rekordy, przełamywali strach i nieśmiałość zaskakując wszystkich był czas na pieszą turystykę. Podczas wędrówek koloniści odkrywali piękno regionu, malownicze krajobrazy i osobliwości przyrodnicze. Przewędrowali ścieżką przyrodniczą w Brzozowie i legendarną ciuchcią ,,Strzała Południa" objechali Pogórze Dynowskie . Kolejną atrakcją był rezerwat geologiczny Prządki położony na krawędzi Pogórza Dynowskiego. Wszyscy z zachwytem podziwiali dziwnie ukształtowane przez przyrodę skały i rozległą panoramę na pobliskie wzniesienia i potoki. Podczas wycieczki Pętlą Bieszczadzką dzieciaki odwiedziły Wetlinę i Cisną. Niestety panujący upał uniemożliwił wejście z przewodnikiem na Połoninę Wetlińską. W zamian za to, wszyscy chętnie brodzili w chłodnej górskiej wodzie potoku w Cisnej i zachwycali się wspaniałymi trofeami bieszczadzkimi w Muzeum Łowiectwa ,,Knieje" w Nowosiółkach. Będąc w Bieszczadach nie sposób zawitać nad Zalew Soliński. Nasza grupa wycieczkowa miała okazję do zwiedzania wnętrza zapory, zejścia pod dno Zalewu Solińskiego i obejrzenia filmu pt: ,,Odnawialne źródła energii". Największą atrakcją w upalny dzień był rejs statkiem po Zalewie i podziwianie piękna dzikich bieszczadzkich wzgórz przy dźwięku piosenki Wojciecha Gąsowskiego pt: ,,Zielone Wzgórza nad Soliną" i żeglarskich szant. Niezapomnianych wrażeń uczestnikom kolonii dostarczyły zajęcia warsztatowe w Hucie Szkła Artystycznego ,,Sabina" w Rymanowie. Po obejrzeniu niezwykłej galerii wyrobów ze szkła, dzieci zwiedzały zakład, oglądały pokazy mistrzów szkła i same próbowały wydmuchiwać szklane cudeńka. Ta sztuka okazała się niezwykle trudna i szklane słoniki przynoszące szczęście trzeba było niestety zakupić. Wśród zabytków architektonicznych zwiedzanych przez uczniów z Adelina i Dębinek znalazła się Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Kolegium ks. Jezuitów w Starej Wsi z relikwiarzem, w którym znajduje się żebro św. Stanisława Kostki i cudownym obrazem Zaśnięcia Matki Bożej otoczonej gronem Apostołów. Po bardzo krętej drodze autokar zawiózł wycieczkowiczów pod ruiny zamku w Odrzykoniu, który powstał w pierwszej połowie XIV wieku, za czasów panowania Kazimierza Wielkiego.Zamek był wielokrotnie rozbudowywany i zmieniał właścicieli. Pod koniec XVI wieku należał do rodu Firlejów (zamek dolny) i Skotnickich (zamek górny). To właśnie pomiędzy tymi dwoma rodami trwał spór o mur graniczny i studnię. Historia tej rodzinnej waśni posłużyła jako główny wątek Aleksandrze Fredrze do napisania ,,Zemsty". Ale to nie wszystkie atrakcje ,,Czardworka". Każdy kto zapragnął spokoju znalazł go w hipnotycznym rytmie końskich kopyt pochodzących z tutejszej stadniny koni huculskich. Jazda konna wśród dzieci cieszyła się ogromnym powodzeniem. Na terenie ośrodka znajduje się letni basen, z którego wszyscy bardzo chętnie korzystali w upalne dni. Uczniowie dwukrotnie wyjeżdżali na krytą pływalnię ,,Posejdon" w Brzozowie. Na terenie ośrodka było boisko i bardzo wiele miejsca do zabaw i gier sportowych. Wszyscy chętnie korzystali ze znajdującego się na terenie ośrodka sklepiku obfitującego w słodycze, napoje i lody. Gospodarze ośrodka urządzili kolonistom wspaniałą dyskotekę ( z efektami świetlnymi). Oczywiście nie obyło się bez ogniska i pieczonych kiełbasek. Przy ognisku odbywały się różnorodne pląsy i tańce. Wszyscy bawili się przednio. Pomimo wakacji nie zabrakło chętnych na rozszerzanie horyzontów wiedzy astrologicznej. Istniejące tu unikatowe obserwatorium astronomiczne ,,Trzecie Oko Ziemi" zainspirowało wszystkich uczestników do śmiałych podróży wyobraźni w czasie i przestrzeni. Obserwacje przez teleskop gwieździstego nieba zapewne na długo pozostaną w pamięci.
    Wśród takiego ogromu atrakcji, jakie czekały w ,,Czardworku" na uczestników wypoczynku letniego z Adelina i Dębinek czas płynął niezwykle szybko i nieubłaganie nadszedł koniec pobytu we wspaniałym ośrodku. Była to wspaniała letnia przygoda dla wszystkich i okazja do nawiązania nowych znajomości i sympatii. Szkoda było opuszczać niezwykle urokliwy ,,Czardworek" i żegnać z okien autokaru bieszczadzki krajobraz.

Katarzyna Piotrowska


8.07.2009r.

Unieważnienie konkursu

Do pobrania:
- ogłoszenie


3.07.2009r.

Czerwcowe zajęcia

    W ramach projektu PIS pn. ''Ćwiczmy razem" zrealizowano w m-cu czerwcu 2009 r następujące dodatkowe zajęcia:
- Zawody sportowe w celu uzyskania kolejnych stopni - 3 uczestników zdobyło ''żółty pas uczniowski" - 20.06.09r.
- Biwak w dniach 22-26.06.09r. nad Liwcem; biegi na orientację, zawody w terenie, survival
- Spływ kajakowy w dniach od 29.06.09 do 02.07.09r. rzeką Bug od granicy z Białorusią do Wyszkowa na trasie 180 km


30.06.2009r.

Lista form aktywności w Gminie Zabrodzie

Do pobrania:
- Lista form aktywności


30.06.2009r.

Lista liderów lokalnych w Gminie Zabrodzie

Do pobrania:
- Lista liderów


05.06.2009r.

Zaproszenie do składania ofert na wyjazd studyjny

Do pobrania:
- Zaproszenie do składania ofert
- Załączniki


5.06.2009r.

Brak rozstrzygnięcia konkursu - Wyjazd studyjny

Do pobrania:
- Ogłszenie


16.05.2009r.

Zaproszenie do składania ofert na wyjazd studyjny

Do pobrania:
- Zaproszenie do składania ofert
- Załączniki


19.03.2009r.

Wzór umowy partnerskiej

Do pobrania:
- Wzór umowy partnerskiej


17.03.2009r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OCENY OFERT

      OGŁOSZENIE O WYNIKACH OCENY OFERT SKŁADANYCH W PROCEDURZE CPP NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Do pobrania:
- Ogłoszenie


18.02.2009r.

ZMIANY DOKONANE W DNIU 18.02.2009 W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na Usługi integracji społecznej PPWOW

      W związku z uszczegółowieniem zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej, pierwotnie opublikowanego-umieszczonego w dniu 06/02/2009 na stronach internetowych gminny Zabrodzie tj. www.zabrodzie.pl - dotyczącego składania ofert konkursowych na wybrane usług integracji społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich informujemy , że w dniu 18.02.2009r dokonano zmian w treści niniejszego zaproszenia. Dokonane zmiany w treści zaproszenia odznaczono kolorem czerwonym , jednocześnie wydłużając okres składania ofert do dnia 11.03.2009r.

Wójt Gminy Zabrodzie
inż. Adam Ołdak


10.02.2009r.

Ogłoszenie

      Wójt Gminy Zabrodzie, zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych w załączniku.

Do pobrania:
- Ogłoszenie


06.02.2009r.

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

Do pobrania:
- zaproszenie do składania ofert
- załącznik do zaproszenia


05.02.2009r.

Podręcznik

Do pobrania: PODRĘCZNIK REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.


02.02.2009r.

Projekty zrealizowane w 2008 roku

          Do pobrania prezentacja multimedialna dot. projektów zrealizowanych w ramach PPWOW w Gminie Zabrodzie w 2008 roku (15,8 MB)


20.01.2009r.

Lista liderów

DO POBRANIA - Lista liderów z gminy Zabrodzie działających w obszarze polityki społecznej.


5.01.2009r.

Baza danych dostawców usług integracji społecznej
działających na terenie gminy Zabrodzie

Lp.

Nazwa dostawcy

Adres dostawcy

1

Gminne Centrum Kultury

07-230 Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 2

2

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kicinach im. Jana Brzechwy

07-230 Zabrodzie
Kiciny 52

3

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu im. Marii Konopnickiej

07-230 Zabrodzie
ul. Szkolna 3

4

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębinkach im. C. K. Norwida

07-230 Zabrodzie
ul. C. K. Norwida 26

5

Publiczna Szkoła Podstawowa w Adelinie, im. Henryka Nowackiego

07-230 Zabrodzie
Adelin 46

6

Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

07-230 Zabrodzie
ul. Szkolna 3

7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu

07-230 Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51

8

Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie

07-230 Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 2

9

Stowarzyszenie Nasze Nadbużańskie Młynarze

07-230 Zabrodzie
Młynarze

10

Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Anastazewa i Okolic

07-230 Zabrodzie
Anastazew 1

11

Parafia Niegów

07-230 Zabrodzie
Niegów ul. Kościelna 41

12

Parafia Mostówka

07-230 Zabrodzie
ul. Akacjowa 2

13

Parafia Kiciny

07-230 Zabrodzie
Kiciny 57


4.12.2008r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OCENY OFERT

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OCENY OFERT SKŁADANYCH W PROCEDURZE CPP NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Do pobrania:
- Ogłoszenie


4.11.2008r.

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

      Gmina Zabrodzie informuje, że przystępuje do realizacji projektu "Usługi na rzecz osób starszych w celu podtrzymywania obrzędów i tradycji ludowych". Wszelkie informacje w załącznikach poniżej.

Do pobrania:
- Zaproszenie do składania ofert
- Wzór oferty finansowej
- Wzór oferty technicznej
- Wzór umowy


17.07.2008r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OCENY OFERT SKŁADANYCH W PROCEDURZE CPP INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


Zabrodzie dnia, 09.06.2008

Usługodawcy zainteresowani
składaniem ofert na świadczenie
usług w ramach PPWOW

Z A P R O S Z E N I E

      Wójt Gminy Zabrodzie zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące składania ofert na świadczenie wybranych usług Programu Integracji Społecznej (wynikających) zgodnie z Planem Działania w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2008 roku.
      Spotkanie odbędzie się dnia 17 czerwca 2008 roku o godz. 1400 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie.Unieważnienie części konkursu

Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że dnia 25.06.2008r. Wójt Gminy Zabrodzie Adam Ołdak unieważnił konkurs na usługi integracji społecznej w części II Zaproszenia do składania ofert na zorganizowanie 2 wyjazdów integracyjnych dla dorosłych mieszkańców gminy.


    Do pobrania:
  1. Zaproszenie do składania ofert na Usługi integracji społecznej (aktualizacja dn. 25.06.2008r.)
  2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  3. Podręcznik Programu Integracji Społecznej
  4. Regulamin pracy Komisji Konkursowej
  5. List intencyjny (przykład)
  6. Umowa partnerska (przykład)

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu