Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

"NOWY KIERUNEK"


    Mieszkańcom Gminy Zabrodzie oferujemy możliwość udziału w bezpłatnym kursie ,,Prawo jazdy kat. B"
- 30 godzin zajęć teoretycznych
- 30 godzin indywidualnych zajęć praktycznych

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
- osoba dorosła w wieku 25-54 lata
- mieszkaniec Gminy Zabrodzie
- posiadać status rolnika lub być osobą nieaktywną zawodową
- posiadać wykształcenie co najwyżej średnie.

Wszystkich chętnych zapraszamy.
Ilość miejsc ograniczona.

Informacje i zgłoszenia:
Lider
Gmina Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51
07-230 Zabrodzie
tel. 29 757 12 28
Partner
Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw
ul. Poniatowskiego 109
05-220 Zielonka
tel. 22 771 81 89


Dobiegła końca realizacja projektu 27.10.2010r.

      Dobiegła końca realizacja projektu pn. ,,NOWY KIERUNEK" Gmina Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw zorganizowała bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B W kursie wzięło udział...


Nowy kierunek01.08.2010r.

    W dniu 27 lipca 2010r w Urzędzie Gminy w Zabrodziu odbyło się spotkanie organizacyjne rozpoczynające projekt pod nazwą ,,Nowy kierunek" obejmujący bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B, którego...


Do pobrania: Karta zgłoszenia
Realizatorzy projektu ,,Nowy kierunek"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu