Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN KONKURSU
,,TOLERANCJA"

  Cele konkursu:
 1. Uwrażliwienie uczestników i uczestniczki oraz ich rodziców na głębszą tolerancje ludzi którzy naszym zdaniem są inni i nie zasługują na akceptacje.
 2. uświadomienie uczestników i uczestniczki oraz ich rodziców co może wpływać na postawy dyskryminujące
 3. zachęcenie uczestników i uczestniczki do aktywności prospołecznej

Adresaci konkursu:
Dzieci (chłopcy i dziewczynki), będące uczestnikami i uczestniczkami projektu ,,Szansa na 6" uczące się w klasach IV-VI Szkół podstawowych w Adelinie, Dębinkach, Kicinach lub Zabrodziu

Zasady uczestnictwa:
Konkurs ma za zadanie uwrażliwić dzieci, a pośrednio również ich rodziców na brak wrażliwości społecznej i zrozumienia dla ludzi odmiennych od nas samych. O braku akceptacji dla innego koloru skóry, wyznania, poglądów czy sposobu ubierania się.
W zrozumieniu tego pomoże uczestnikom i uczestniczkom jak również ich rodzicom wykonanie prac konkursowych pod hasłem ,,TOLERANCJA".

Prace powinny mieć formę: opowiadania, rymowanki lub limeryków.

Prace należy składać do sekretariatów w Szkołach Podstawowych.

Konkurs przebiegnie w 2 etapach:

  I etap:
  Pierwszy etap konkursu odbędzie się na poziomie szkół podstawowych, gdzie uczestnicy przyniosą swoje prace konkursowe. Zespół Projektowy wytypuje najlepsze prace do drugiego etapu konkursu. Ilość prac z każdej szkoły została określona proporcjonalnie do ilości uczniów w szkole, tj.:
 • Szkoła Podstawowa w Adelinie: 9 prac
 • Szkoła Podstawowa w Dębinkach: 9 prac
 • Szkoła Podstawowa w Kicinach: 4 prace
 • Szkoła Podstawowa w Zabrodziu: 15 prac

II etap:
W drugim etapie wezmą udział prace wytypowane w I etapie. Prace zostaną wystawione w Gminnym Ośrodku Kultury, a Komisja Konkursowa dokona oceny prac w oparciu o cele konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz estetykę prac.

Wszyscy uczestnicy etapu II otrzymają dyplomy, a wykonawcy 3 najlepszych prac
otrzymają cenne nagrody.

Terminy:
pierwszy etap - do 09 marca 2012r.,
drugi etap - 16 marca 2012r.

Rozstrzygniecie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 22 marca 2012r. podczas happeningu zorganizowanego w projekcie ,,Szansa na 6" pod hasłem ,,TOLERANCJA"

  Informacja o konkursie:
 • tablice ogłoszeń w szkołach podstawowych z terenu Gminy Zabrodzie
 • dyrektorzy szkół podstawowych
 • strona internetowa Gminy Zabrodzie www.zabrodzie.pl w zakładce dotyczącej projektu ,,Szansa na 6"
 • telefonicznie pod numerem:
       29 757 19 64 Gmina Zabrodzie
       22 771 81 89 Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu