Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Gmina Zabrodzie informują, że są jeszcze pojedyncze wolne miejsca dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych !!!

      Projekt realizowany jest w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego uczestnictwo osób w bezpłatnych szkoleniach:

 • - ,,Hotelarstwo z elementami jęz. angielskiego",
 • - ,,Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5t"
  (prawo jazdy kat. B),

 • - ,,Logistyka wewnątrz magazynowa z uprawnieniami do kierowania
  wózkami widłowymi",

 • - Prawo jazdy kat. C,
 • - Tworzenie stron WWW,
 • - Operator DTP,
 • - Szkolenia ogólnobudowlane: spawanie gazowe i metoda MAG, obsługa maszyn budowlanych, uprawnienia operatora pilarki.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji o projekcie na stronie www.sukceszawodowy.com.pl lub w biurze projektu:
ul. Wł. Stanisława Reymonta 51, Zabrodzie 07-230, Tel. 29 757-12-28
ul. Poniatowskiego 109, Zielonka 05-220, Tel. 22 771-81-89

Uczestnikom zapewniamy:
- poczęstunek w trakcie zajęć
- ubezpieczenie
- stypendium za każdy dzień zajęć
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu