Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaXI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

      Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik "Zielony Sztandar" oraz telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl i TVP1.
      Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:
ˇ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
ˇ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
ˇ Państwowa Inspekcja Pracy,
ˇ inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn rolniczych o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Etap regionalny: konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia do dnia 17 maja 2013 r.
Etap wojewódzki: konkurs trwa do 21 czerwca 2013 r.

Centralna Komisja Konkursowa w miesiącu lipcu 2013 r. przeprowadza wizytację szesnastu gospodarstw zwycięzców etapów wojewódzkich w/w Konkursu, a następnie wyłania zwycięzcę. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2013 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl Na laureatów wszystkich etapów czekają nagrody.

PT KRUS w Wyszkowie


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu