Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWiedza zbuduje Twój sukces
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania" gr. I

      Aktywność młodego człowieka ma określony kierunek i wyznaczony cel, któremu podporządkowany zostaje jej przebieg. Im bardziej cel jest ciekawy i atrakcyjny, tym większą wywołuje motywację i zainteresowanie uczniów. Podstawowym zabiegiem, jaki powinien nauczyciel wykonać, jest uświadomienie uczniom celu ich działań wraz z umotywowaniem potrzeby jego osiągnięcia.

Uczeń będzie aktywny, gdy:
- cel jest dla niego bliski i wyraźny ( ma poczucie sensu tego co robi);
- uwzględnia się jego potrzeby i zainteresowania ( zadania uznaje za własne);
- ma poczucie bezpieczeństwa (prawo do błędu, otrzyma konieczne wsparcie i informację zwrotną);
- działaniom towarzyszom odczucia i emocje;
- bierze udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji ( coś ode mnie zależy);
- odczuwa satysfakcję ( lubi to robić);
- ma poczucie własnej wartości ( ja to potrafię);
- dostrzega się jego wkład pracy, a nie efekt ( nauczyciel i grupa dostrzegają jego wysiłek i doceniają).
- kiedy ma możliwość realizacji własnych pomysłów.

Uczenie się jest efektywne, gdy angażuje nie tylko umysł , ale i emocje, gdy daje uczniom możliwość bycia częściej twórczym niż odtwórczym.
Kursanci poznawali najskuteczniejsze metody, by zainteresować młodego człowieka, zmusić go do myślenia i aktywności.


Realizatorzy projektu ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu