Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaINFORMACJA O SZKOLENIACH - ROZWÓJ OSOBISTY UCZESTNIKÓW VII EDYCJI PROJEKU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"

      W dniu 26.06.2014r rozpoczęły się szkolenia dla 11 uczestników w ramach VII edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu. W okresie od 26/06/2014 do 04/09/2014 zaplanowane są i realizowane następujące szkolenia:

od 26/06/2014 do 04/09/2014
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym wypracowanie Indywidualnego Planu Działania po cztery godziny na uczestnika, łącznie 44 godziny porad indywidualnych doradcy,
- grupowe warsztaty poszukiwania pracy, 7 spotkań po 6 godzin, łącznie 42 godziny.

od 05/07/2014 do 25/08/2014
- indywidualne konsultacje z psychologiem - po cztery godziny na uczestnika, łącznie 44 godzin porad indywidualnych psychologa,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych - 7 spotkań po 6 godzin, łącznie 42 godziny.

od 30/07/2014 do 27/08/2014
- szkolenia z zakresu prawa: rodzinnego, pracowniczego i działalności gospodarczej, 4 spotkania po 5 godzin, łącznie 20 godzin.

VII edycja projektu systemowego pod nazwą: ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"
Realizator projektu : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie; tel / fax 297571262, e-mail: gops@zabrodzie.pl


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu