Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKontrola dachów

      Szanowni Państwo,
      W nawiązaniu do pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostwa Powiatowego w Wyszkowie zwracam się z prośba o podjęcie działań mających na celu monitorowanie sytuacji dotyczącej zalęgającego na dachach śniegu. Jednocześnie przypominam o obowiązku usuwania zalegającego na dachach śniegu i lodu przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zgodnie z art. 61 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
      Należy także pamiętać, że śnieg na dachu to nie tylko groźba uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji. Mniej spektakularne, ale za to powszechne są inne szkody i zagrożenia powodowane śniegiem zalegającym na dachu. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać, gdyż mogą one spaść na przechodzących pod nimi ludzi.

Adam Ołdak
Wójt Gminy Zabrodzie


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu