Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaLISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi rady
w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

          Komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zabrodziu zarządzeniem Wójta Gminy Zabrodzie Nr 2/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego pierwszego etapu naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi rady komisja stwierdziła, że warunki formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze spełnili następujący kandydaci:

1. Anna Stefańska zam. Mościska,
2. Anna Gajc zam. Deskurów,
3. Joanna Urszula Ryszawy zam. Obrąb,
4. Izabela Tchórzewska zam. Legionowo,
5. Zyskowska Sylwia zam. Wagan,
6. Hanna Małgorzata Janczura zam. Wyszków,

W związku z powyższym w/w kandydaci zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminie i miejscu drugiego etapu naboru będziemy informować w terminie późniejszym.

Przewodnicząca komisji
rekrutacyjnej
Agnieszka Sosnowska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu