Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaGmina Zabrodzie
w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt
,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość".

W projekcie uczestniczy 81 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Zabrodzie. Okres realizacji projektu od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015r.
W projekcie przewidziano organizację następujących zajęć dodatkowych:
- języki obce,
- z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
- doradztwo edukacyjno - zawodowe,

Uczestnicy projektu mają zapewnione materiały edukacyjne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.
W projekcie zostały przewidziane również całodzienne zajęcia otwarte.

W dniu 3 grudnia 2014r. Pan Tadeusz Michalik wójt Gminy Zabrodzie przekazał na ręce Dyrektorów Szkół sprzęt zakupiony w ramach projektu tj. Laptopy oraz drukarki laserowe.
Wszystkim uczestnikom projektu oraz nauczycielom prowadzącym zajęcia życzymy, aby zakupiony sprzęt służył jak najlepiej i dawał dużo satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu