Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Gmina Zabrodzie realizuje projekt
,,Trzymaj stery swojej kariery"

      Gmina Zabrodzie oraz Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zapraszają do udziału w projekcie pracowników placówek oświatowych Gminy Zabrodzie w tym: kadrę dydaktyczną, kadrę administracyjną oraz osoby zarządzające oświatą

      W okresie od stycznia 2011 r. do sierpnia 2012 r. oferujemy możliwość skorzystania ze:

Studiów podyplomowych o tematyce:
- Zarządzanie oświatą
- Informatyka
- Fizyka
- Język angielski
- Wychowanie fizyczne
- Przedsiębiorczość
- Edukacja bezpieczeństwa
- Technika
- Plastyka

Szkoleń z następujących obszarów tematycznych:
- Praca z trudnym i zdolnym uczeniem
- Rola wychowawcza szkoły
- Emisja głosu z elementami wystąpień publicznych

Wszystkich chętnych zapraszamy, ilość miejsc ograniczona !!!

www.trzymajstery.plRealizatorzy projektu ,,Trzymaj stery swojej kariery"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu