Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      W dniu 8 czerwca 2010r odbyło się oficjalne zakończenie trzech kursów w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", w całości finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Uroczystego wręczenia certyfikatów uczestnikom kursów:
1. ,,Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5t"- gr. I,
2. ,,Księgowość MSP z kadrami i płacami",
3. ,,Obsługa maszyn budowlanych ( koparko-ładowarki)
dokonał Pan Adam Ołdak - Wójt Gminy wraz z przedstawicielką Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw - Panią Magdaleną Bieniek.

      Szkolenia te organizowane były dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących powiat wyszkowski. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców, mających duże doświadczenie, biorących czynny udział w podobnych projektach.
      Dodatkowymi modułami każdego z kursów były zajęcia z ,,Zasad poruszania się po rynku pracy" oraz ,,Doradztwo zawodowe"- indywidualne dla każdego uczestnika, a także ,,Techniki sprzedaży" dla pierwszego szkolenia.
      Uczestnicy szkolenia podczas zajęć zapewniony mieli poczęstunek, ubezpieczenie, stypendium za każdą godzinę zajęć oraz zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi.
      W ankiecie podsumowującej wszystkie grupy pozytywnie odniosły się do organizacji szkoleń i osób prowadzących, wyrażając chęć udziału w podobnych projektach.


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu