Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWpłaty za odbiór odpadów komunalnych

Opłatę można uiścić bezpośrednio w punkcie kasowym w urzędzie
(bez dodatkowych opłat)
lub przelewem na konto 96 8931 0003 0300 2293 2040 0005

      W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie, Wójt wszczyna postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.
Wójt jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu