Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

,,Sukces zawodowy Twoim celem''


Szanowni Państwo !!!!!

Pragniemy Państwa poinformować, iż Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z partnerem Gminą Zabrodzie, rozpoczyna nabór do projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Projekt skierowany jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wyszkowskiego, a w szczególności do osób:
 • pozostających bez zatrudnienia przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, /osoby bez zatrudnienia to osoby w wieku produkcyjnym, niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy- w tym również bierne zawodowo;
 • do 25 roku życia;
 • po 45 roku życia;
 • pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25tys.mieszkańców i zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
  Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie dla 130 osób szkoleń o tematyce:
 1. ,,Hotelarstwo z elementami jęz. angielskiego" - planowane rozpoczęcie zajęć styczeń 2010, ilość uczestników - 10 osób
 2. ,,Księgowość MSP z kadrami i płacami" - planowane rozpoczęcie zajęć wrzesień 2010, ilość uczestników - 10 osób
 3. ,,Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5 t "- planowane rozpoczęcie zajęć grudzień 2009, ilość uczestników - 20 osób
 4. ,,Logistyka wewnątrz magazynowa z uprawnieniami do kierowania wózkami widłowymi"- planowane rozpoczęcie zajęć sierpień 2010, ilość uczestników - 10 osób
 5. ,,Prawo jazdy kat. "C" - planowane rozpoczęcie zajęć marzec 2010, ilość uczestników - 30 osób
 6. ,,Tworzenie stron www" - planowane rozpoczęcie zajęć kwiecień 2010 , ilość uczestników - 10 osób
 7. ,,Operator DTP" - planowane rozpoczęcie zajęć maj 2010 , ilość uczestników - 10 osób
 8. Szkolenie ogólnobudowlane: spawanie gazowe i metoda MAG, obsługa maszyn budowlanych, uprawnienia operatora pilarki, planowane rozpoczęcie zajęć styczeń 2010 , ilość uczestników - 30 osób.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu ma zapewnione spotkanie z doradcą zawodowym i udział w szkoleniu z zakresu poruszania się po rynku pracy

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy ZABRODZIE

Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:

Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
Stypendium za każdy dzień zajęć;
Zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi

Udział w szkoleniach jest bezpłatny !!!!!
Ilość miejsc ograniczona !!!!!


Więcej informacji o projekcie na stronie www.sukceszawodowy.com.pl
lub w biurze projektu:
ul. Wł. Stanisława Reymonta 51, Zabrodzie 07-230, Tel. 29 757-12-28
ul. Poniatowskiego 109, Zielonka 05-220, Tel. 22 771-81-89Do pobrania:
Karta zgłoszenia


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu