Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWiedza zbuduje Twój sukces
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Przyszedł czas na wsparcie pracowników placówek oświatowych
Dzięki umowie podpisanej w maju 2013r.
przez Panią Agnieszkę Sosnowską
Gmina Zabrodzie w lipcu 2013r. rozpoczęła realizację projektu
,,Wiedza zbuduje Twój sukces"

      Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

    W ramach projektu realizowane będą następujące bezpłatne kursy doskonalące:
  1. Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania
  2. Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych - multimedia w dydaktyce
  3. Wykorzystanie ICT w procesie nauczania

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycielki i nauczycieli, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia oferowanego w ramach działania 9.4 POKL.

Dokumentacja do pobrania:
- Karta zgłoszenia
- Regulamin uczestnictwa w projekcie

Informacje:
Tel. 29 642-31-63
e-mail: sekretarz@zabrodzie.pl


Realizatorzy projektu ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu