Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia ICT w PSP w Zabrodziu

      W zajęciach ICT w naszej szkole uczestniczyło 69. Uczestnicy z młodszych grup wiekowych poznawali zasady podstawowej obsługi komputera. Działania na komputerze dzieci 6-7 letnich skierowane były również na doskonalenie znajomości liter, cyfr i podstawowych operacji matematycznych. Zarówno w młodszych, jak i w starszych grupach wiekowych wykorzystywane były multimedialne programy edukacyjne, zakupione ze środków realizowanego projektu, m.in. przygodowe gry edukacyjne wydawnictwa WSiP z serii Klik, Matematyka na wesoło- eduROM, Potęga rozumu - Compedia.
Uczestnicy ze starszych grup wiekowych doskonalili umiejętność korzystania z edytora tekstu Word, tworzyli prezentacje PowerPoint, uczyli się bezpiecznego i efektywnego korzystania z zasobów sieci internetowej oraz podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego. Część realizowanych zajęć zajęła praca w programie Logomocja. Za pomocą tego programu uczestnicy zostali zapoznani z podstawami programowania.
Szczególnym celem zajęć było wdrożenie uczestników do właściwego wykorzystania możliwości komputera w nauce. Sprzyjało temu korzystanie z programów rozwijających spostrzegawczość, kreatywne myślenie i wyobraźnię dzieci.

M. Antczak


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu