Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga      W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. wyborami do organów samorządu terytorialnego, poniżej będziemy zamieszczać informacje dotyczące w/w wyborów. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.plWyniki głosowania22.11.2010r.

      Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania w Wyborach Samorządowych przeprowadzonych 21.11.2010r.
Wszystkie szczegółowe wyniki głosowania w Gminie Zabrodzie dostępne są na stronach Państwowej Komisji Wyborczej http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/140000/143506.html

Do pobrania:
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Zabrodzie
- PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Zabrodzie


Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej18.11.2010r.
UCHWAŁA Nr 11/2010 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ZABRODZIU z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (Pobierz)

Wyłożenie spisu wyborców16.11.2010r.
Uprzejmie informuję, że w dniach od 10 do 18 listopada 2010 roku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00) w pokoju nr 9 będzie udostępniony do wglądu spis wyborców.

Wójt Gminy
Adam Ołdak

Informacja16.11.2010r.
Uprzejmie informuję, że wnioski o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać osoby stale zamieszkujące na terenie gminy Zabrodzie do dnia 17 listopada 2010 roku do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Zabrodziu pokój nr 9.

Wójt Gminy
Adam Ołdak

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej16.11.2010r.
UCHWAŁA Nr 9/2010 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ZABRODZIU z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (Pobierz)

Komunikat Wyborczy10.11.2010r.
Komunikat Wyborczy Komisarza Wyborczego w Ostrołęce dotyczący okazywania dokumantu tożsamości w dniu wyborów (Pobierz)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej10.11.2010r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 10 listopada 2010 roku Na podstawie art.18 ust.5 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. -Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176,poz.1190) podaję do wiadomości publicznej informację o ukonstytuowanych składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r... (Pobierz)

Powołanie obwodowych komisji wyborczych10.11.2010r.
UCHWAŁA Nr 8/2010 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ZABRODZIU z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Uchwała (Pobierz)
Załącznik Nr 1 (Pobierz)
Załącznik Nr 2 (Pobierz)
Załącznik Nr 3 (Pobierz)
Załącznik Nr 4 (Pobierz)
Załącznik Nr 5 (Pobierz)
Załącznik Nr 6 (Pobierz)

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu3.11.2010r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. (Pobierz)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (Pobierz)

INFORMACJA GKW W ZABRODZIU2.11.2010r.

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W ZABRODZIU

Gminna Komisja Wyborcza w Zabrodziu informuje, iż w dniu 5 listopada 2010 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Zabrodziu (sala konferencyjna) odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Augustyniak

Informacje o numeracji list2.11.2010r.
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 października 2010 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (Pobierz)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Wyszkowskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (str. 3) (Pobierz)

Obwieszczenie29.10.2010r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 28 października 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zabrodzie w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (Pobierz)


Losowanie numerów29.10.2010r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie losowania numerów list (Pobierz)


Numery i granice obwodów25.10.2010r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 22 października 2010r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach: Rady Gminy Zabrodzie, Rady Powiatu Wyszkowskiego, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Wójta Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (Pobierz)


Zgłaszanie list kandydatów18.10.2010r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (Przejdź)

Informacja Instytutu Pamięci Narodowej dotycząca kwestii składania oświadczeń lustracyjnych w przypadku kandydowania jednej osoby jednocześnie na radnego i wójta, burmistrza lub prezydenta. (Pobierz)

Zgłaszanie kandydatów do obowodowych komisji wyborczych18.10.2010r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R. (POBIERZ)

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (POBIERZ)

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące Obwodowych Komisji Wyborczych (POBIERZ)


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu12.10.2010r.
W załączeniu informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu o terminach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i wójtów (POBIERZ)

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu11.10.2010r.
Postanowienie Nr 13/10 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

- Postanowienie Nr 13/10 (POBIERZ)
- Załącznik Nr 51 do Postanowienia Nr 48/10 (Skład GKW w Zabrodziu) (POBIERZ)

Postanowienie Komisarza Wyborczego11.10.2010r.
Postanowienie Nr 48/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

- Postanowienie Nr 48/10 (POBIERZ)
- Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 48/10 (POBIERZ)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej11.10.2010r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (ZPOW-703-44/10) wraz z załącznikiami dostępna jest (Tutaj)

Obwieszczenie28.09.2010r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 28 września 2010 r. o okręgach wyborczych ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów w dniu 21 listopada 2010 r. (POBIERZ)

Obwieszczenie27.09.2010r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 27 września 2010r. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (POBIERZ)

Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia22.09.2010r.
Informujemy, że program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego organizacji społecznej oraz komitetu wyborczego wyborców znajduje się pod adresem
http://ext.kbw.gov.pl/smd2010/

Tworzene komitetów wyborczych22.09.2010r.
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE O TWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH DLA WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POBIERZ)

ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych (POBIERZ)
OŚWIADCZENIE Pełnomocnika Wyborczego (POBIERZ)
OŚWIADCZENIE Pełnomocnika Finansowego (POBIERZ)
OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW (POBIERZ)
OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW (POBIERZ)
WYKAZ PODPISÓW (POBIERZ)
ZAWIADOMIENIE (POBIERZ)
OŚWIADCZENIE osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców (POBIERZ)
OŚWIADCZENIE Pełnomocnika Wyborczego (POBIERZ)

Paczka powyższych dokumentów w formacie PDF jak i DOC (do edycji)(POBIERZ)

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu