Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że zgodnie z §7 pkt 1 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. (Dz. U. Nr 192 poz. 1876) każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Wójtowi Gminy odpowiedniej informacji. W związku z tym, że zamierzamy ubiegać się o pomoc finansową z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na utylizację wyrobów zawierających azbest prosimy o NIEZWŁOCZNE przygotowanie i przesłanie do Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie informacji według poniższego wzoru.

Sprawę prowadzi:
Jan Korybczak
Tel. (29) 757 12 33

Wójt Gminy Zabrodzie
Adam Ołdak

Załączniki:
- Wzór do pobrania


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu