Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Dzień Babci i Dziadka w Publicznym Przedszklu w Adelinie

      21 stycznia w Publicznym Przedszkolu w Adelinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały występ artystyczny, na który przybyło 68 babć i dziadków. Wszyscy goście zostali obdarowani pięknymi serduszkami, które przedszkolaki wykonały własnoręcznie. Po uroczystości wszystkie babcie i dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który został sfinansowany wraz projektu ,,Edukacja od dziecka".

Zdjęcia z życia przedszkola

Występy przed szed szerszą publicznością - Przegląd Kolęd i Pastorałek


Realizatorzy projektu ,,Edukacja od dziecka"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu