Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Materiały dydaktyczne - ,,Szkoła Równych Szans"

      W ramach projektu „Szkoła Równych Szans" Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu otrzymało materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu