Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWiedza zbuduje Twój sukces
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O NABORZE
Gmina Zabrodzie od lipca 2013r. realizuje projekt
,,Wiedza zbuduje Twój sukces"

      W ramach projektu uruchomiono już łącznie 4 grupy uczestników szkoleń pt.: ,,Wykorzystanie ICT w procesie nauczania", ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania" oraz ,,Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych - multimedia w dydaktyce".
Zajęcia odbywają się poza miejscem pracy uczestników, przez 7 spotkań po 8 godzin dydaktycznych każde.
Projekt skierowany jest do pracowników placówek oświatowych znajdujących się na terenach wiejskich powiatu wyszkowskiego, wołomińskiego i pułtuskiego. Wszyscy uczestnicy szkolenia zapewnione mają materiały dydaktyczne, materiały promocyjne, poczęstunek w trakcie trwania odbywających się zajęć oraz transport.
Obecnie trwa nabór na kolejne edycje szkolenia:
- ,,Wykorzystanie ICT w procesie nauczania"
- ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania"
- ,,Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych - multimedia w dydaktyce"

Przypominamy, że do udziału w projekcie mogą zgłaszać się nauczycielki i nauczyciele, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia oferowanego w ramach działania 9.4 POKL (w krótkich formach min. 40h).

Wszystkich chętnych zapraszamy, ilość miejsc ograniczona!

Dodatkowe informacje oraz zapisy:
Gmina Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51
07-230 Zabrodzie
Tel: 29 6423163, Fax: 29 757 12 61

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw
ul. Poniatowskiego 109
05-220 Zielonka
Tel./ Fax (022) 771 81 89

Do pobrania:
- Karta zgłoszenia do udziału w projekcie ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"
- Regulamin uczestnictwa w projekcie


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.


Realizatorzy projektu ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu