Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga
4.12.2009r.

Sprawozdanie z działalności Świetlicy w ramach Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

      W ramach Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich przy Publicznej Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach były prowadzone ,,Zajęcia świetlicowe".
Świetlica działała w środowisku lokalnym obejmując opieką 35 dzieci z klas I-III i kl. IV-VI. Zajęcia były prowadzone przez p. M. Górczak i p. B. Witkowską nauczycielki tejże szkoły.
Zajęcia prowadzone były zgodnie z planem i skierowane były na rozwijanie sprawności manualnych, zainteresowań dzieci i na aktywność twórczą. Różnorodne formy prowadzonych zajęć umożliwiły dzieciom rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, fantazji oraz ekspresji własnej. Uczniowie spędzający czas w świetlicy mieli możliwość realizowania własnych pomysłów, mogli korzystać z pomocy opiekunów oraz pomocy koleżeńskiej.
Świetlica była miejscem, w którym dzieci mogły miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zajęciach lekcyjnych.
Opiekunowie czuwali nad bezpieczeństwem uczniów. Przeprowadzone zostały pogadanki dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i do świetlicy szkolnej oraz podczas zajęć świetlicowych. Zorganizowano spotkanie z policjantem, podczas którego dzieci miały okazję wykazać się swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Uczestnicy zajęć świetlicowych uczestniczyli także w spotkaniu z pielęgniarką, na którym bardzo dużo zadawały pytań na temat epidemii grypy: jak zapobiegać zachorowaniom? Jak się przed nią ustrzec?
W czerwcu zorganizowano jednodniową wycieczkę autokarową do Olsztynka i Nidzicy. Podczas pobytu w skansenie dzieci poznały historię regionu, krajobraz wsi mazurskiej, który najlepiej ukazuje piękno tego regionu. Uczestnicy wycieczki brali udział w zajęciach warsztatowych pt. ,,Sztuka papierowych kwiatów" oraz ,,Lekcja kaligrafii"
Wielobarwne kwiaty z bibuły były niegdyś jednym z ładniejszych elementów ozdabiania chałup. Dzieci zapoznały się z techniką i własnoręcznie wykonywały wybrane wzory kwiatów. Podczas zajęć z kaligrafii uczniowie poznali sztukę pięknego pisania stalówką, która ma bardzo starą historię. Kaligrafia wyrabia sprawność ręki, uczy precyzji, dbałości o szczegóły, staranności.
Podróżując wśród mazurskich jezior uczestnicy wycieczki zwiedzili również potężny zamek w Nidzicy. Jest to gotycka twierdza zbudowana przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Uczniowie mieli okazję zobaczyć eksponaty ukazujące najstarszą historię, zamku i miasta. Piękne kafle mazurskie oraz wydawnictwa religijne pisane gotykiem, adresowane do Mazurów.
W kolejnych salach mieściły się kopie uzbrojenia piechoty chłopskiej i rycerstwa okresu bitwy pod Grunwaldem, a także wyposażenie mazurskich chałup.
Dzieci uczęszczające na zajęcia dwukrotnie wyjeżdżały na spektakle teatralne do Wyszkowskiego Ośrodka Kultury ,,Hutnik" sfinansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu.
Zajęcia wpłynęły pozytywnie na zachowanie podopiecznych, wzrost poczucia własnej wartości, integrację w grupie, zmianę sądów o rzeczywistości, postrzeganie siebie i otoczenia.
Uczestnicy zajęć chcieliby, aby taka forma zajęć była kontynuowana w naszej szkole.
© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu