Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWiedza zbuduje Twój sukces
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Rozpoczęto realizację szkolenia dla kolejnej grupy uczestników. Nauczyciele biorą udział w zajęciach pt. ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania".
Kurs trwa 56 godzin, uczestnicy zapewnione mają pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe, a także poczęstunek w trakcie trwania zajęć.

      Przypominamy, że będzie jeszcze 3 edycje kursu, więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału, i przypominamy, ze zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Gminie Zabrodzie oraz siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw, biurze projektu, listem poleconym lub poczta kurierską na adres pocztowy:
- Gmina Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie,
- Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, ul. Poniatowskiego 109, 05-220 Zielonka,
Faxem na nr: 22 771-81-89 lub w formie elektronicznej na adres e-maila: projekty@zabrodzie.pl, ksi@ksi.org.pl.


Realizatorzy projektu ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu