Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaPlik umiejętności
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Gmina Zabrodzie
wraz z
Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw

      w dniu 14 czerwca 2011 roku rozpoczęła realizację kolejnego projektu, pod nazwą ,,Plik umiejętności", obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym kursie -,,Księgowość od podstaw", który w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Utworzono jedną grupę 10-cio osobową. Uczestnicy biorą udział w zajęciach we wtorki i w czwartki w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu w godzinach popołudniowych, na których oficjalnie przywitała uczestników pani Magdalena Więch pracownik Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw oraz pani Agnieszka Sosnowska - Sekretarz Gminy.
      Kurs prowadzony jest przez doświadczonego i wykwalifikowanego trenera z zakresu księgowości.
      Uczestnikami projektu są kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie Gminy Zabrodzie, zainteresowani nabyciem nowych umiejętności.


Realizatorzy projektu ,,Plik umiejętności"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu