Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE

Gmina Zabrodzie informuje, że przystąpiła do programu pomocy w nauce dzieciom niepełnosprawnym w obszarze A pt. "Uczeń na wsi" w ramach środków pozyskanych z PFRON.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie muszą złożyć wniosek o przystąpienie do programu wraz z oświadczeniem o posiadanych dochodach. Wnioski od uczestników przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu w terminie do 10 października 2007 roku. Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego ośrodka oraz ze strony internetowej gminy Zabrodzie (poniżej).
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (029)7571262 oraz z ulotki informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej gminy.

(-) Irena Dziarska
Kierownik GOPS ZabrodzieZałączniki:
- Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego
- Oświadczenie o wysokości dochodów
- Ulotka informacyjna


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu