Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKOŃCZENIE II EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
,,AKTYWIAZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"


      W dniu 29 grudnia 2009 r w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie odbyło się spotkanie podsumowujące II Edycję Projektu Systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi". Wśród uczestników spotkania byli zaproszeni goście Sekretarz Urzędu Gminy Zabrodzie p. Agnieszka Sosnowska i Wójt Gminy p. Adam Ołdak, ośmiu beneficjentów projektu, Kierownik GOPS w Zabrodziu, p. Irena Dziarska, która prowadziła spotkanie, pracownicy GOPS pracujący przy realizacji.
      Podczas odbytych szkoleń beneficjenci uzyskali nowe umiejętności zawodowe z dziecin wybranych przez siebie, organizowanych przy współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Wyszkowie w zakresu: obsługi komputera, fryzjerstwa, stylizacji paznokci, sprzedawcy i obsługi kasy fiskalnej, operatora koparko- ładowarek, operatora wózków widłowych, glazurnika oraz trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja interpersonalna).
      Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
      W czasie spotkania odbyła się prezentacja multimedialna dotycząca projektu, część nieoficjalną rozpoczęto od poczęstunku, w czasie którego podniesiono dyskusje dotyczącą oceny projektu, dalszych planów zawodowych uczestników projektu, przedstawiono oczekiwania związane z kolejnymi szkoleniami zawodowymi. Ostatnim punktem spotkania było wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, pozwalających ocenić projekt i realizację założonych rezultatów.
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zamierza w 2010r ponowienie przystąpić do realizacji III edycji projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu