Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKROKIEM PO SIECI
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

W ramach projektu pt. ,,Krokiem po sieci" obejmującego uczestnictwo
w bezpłatnym szkoleniu komputerowym - ,,Korzystanie z sieci"
w dniu 16 lutego 2011 roku, II grupa 10-ciu uczestników rozpoczęła zajęcia.

      Kurs komputerowy prowadzony jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu w godzinach popołudniowych, 4 godziny, raz w tygodniu.
Wszyscy uczestnicy szkolenia zapewnione mają materiały i pomoce dydaktyczne oraz drobny poczęstunek w trakcie trwania zajęć.
     Kurs prowadzi doświadczony i wykwalifikowany wykładowca, cieszący się nieposzlakowaną opinią wśród mieszkańców uczestniczących wcześniej w podobnych zajęciach.
     Uczestnikami projektu są osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne i pracujące, zamieszkujące teren Gminy Zabrodzie.
     Projekt w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizatorzy projektu ,,Krokiem po sieci"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu