Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOgłoszenie

    Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, ze Rada Gminy w Zabrodziu w dniu 30 czerwca 2009r. podjęła uchwałę nr XXXI/161/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Zabrodzie na okres od 10 lipca 2009r. do 09 lipca 2010r. Stawki opłat wynoszą, netto:

1za 1 m3 pobieranej wody dla wszystkich odbiorców w wysokości1,70 zł
2za 1m3 ścieków odprowadzanych kolektorem oraz dowożonych dla wszystkich dostawców w wysokości2,50 zł
3miesięczna stawka abonamentowa od odbiorcy wody wynosi1,60 zł
4do wyżej wymienionych stawek doliczany będzie należny podatek VAT.

Wyżej wymienione stawki nie uległy zmianie w stosunku do cen i opłat z okresu poprzedzającego wprowadzenie taryfy.

Zabrodzie, dnia 01.07.2009r.

Wójt Gminy
Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu