Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaJestem sobie przedszkolaczek
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA O NABORZE DO PRZEDSZKOLA W KICINACH
w ramach projektu ,,Jestem sobie przedszkolaczek"

      Z uwagi na fakt, że w terminie wyznaczonym na składanie kart zgłoszenia do przedszkola w Kicinach wpłynęła niewystarczająca ilość zgłoszeń istnieje ryzyko rezygnacji przez Gminę z uruchomienia przedszkola.

      Środki na prowadzenie przedszkola pochodzą z Unii Europejskiej i warunkiem otrzymania dofinansowania jest prowadzenie przedszkola dla 25 dzieci.

      Na przełomie listopada i grudnia prowadzony był wstępny nabór dzieci i wówczas było wystarczające zainteresowanie mieszkańców.

      Wszystkich rodziców zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do przedszkola zapraszamy do składania kart zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Zabrodziu do dnia 10 lutego 2012r.

Pobyt dzieci w przedszkolu jest bezpłatny!


Realizatorzy projektu ,,Jestem sobie przedszkolaczek"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu