Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klasy II na zajęciach z programu ,,Szansa na 6"

      Klasy II na zajęciach z programu ,,Szansa na 6" w dalszym ciągu ćwiczyły przede wszystkim umiejętność liczenia w pamięci i na konkretach, rozwiązując zadania z treścią, grając w gry matematyczne z użyciem tablicy interaktywnej oraz komputera. Rozwiązywali zadania związane z obliczeniami pieniężnymi, jednostkami długości i masy. Klasy III również rozwiązywały zadania z treścią i różne przykłady przy użyciu tablicy interaktywnej i komputera. Na jednych z zajęć poznały podstawy ułamków zwykłych. Nauczyły się porównywać ułamki oraz dodawać i odejmować ułamki o takich samych mianownikach). Poznały również podstawowe figury geometryczne. Klasa VI ćwiczyła głównie umiejętność obliczania pól powierzchni figur płaskich oraz pól powierzchni całkowitej brył oraz objętości. Ponadto ćwiczyły umiejętność czytania informacji z diagramów i wykresów i korzystania z tych informacji oraz wykorzystania wiedzy w zadaniach z życia codziennego. Na koniec zajęć uczestnicy z każdej grupy pisały post-test, w celu sprawdzenia przyrostu wiedzy.


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu