Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZabrodzie, 04.03.2013r.

O G Ł O S Z E N I E

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje właścicieli nieruchomości, że w 2013 roku będziemy przyjmować nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD oraz odpady wielkogabarytowe (meble itp.) w następujących terminach:

1. 23 marca 2013 r. w godz. 8:00-16:00 (sobota)
2. 25 czerwca 2013 r. w godz. 8:00-16:00 (sobota)

Sprzęt, o którym mowa należy dostarczyć własnym staraniem w wyznaczonym terminie na teren Oczyszczalni Ścieków w Zabrodziu ul. Szkolna 49.
Informujemy również, że zezwolenie Wójta Gminy Zabrodzie na odbiór wyżej wymienionych odpadów posiada firma MPK Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-400 Ostrołęka.

Zastępca Wójta
Agnieszka Sosnowska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu