Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaGminny Przegląd Kolęd i Pastorałek


        W dniu 13-stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury już po raz dwunasty dzieci i młodzież szkół z terenu Gminy Zabrodzie spotkały się w ramach GMINNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD i PASTORAŁEK. W kategorii A dzieci z klas 0-III zaprezentowano 10 utworów, natomiast w kategorii B uczniowie klas IV-VI wykonali 12 kolęd i pastorałek.
        Jak co roku poza konkursem wystąpiły także laureatki szkolnego przeglądu Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu a mianowicie: Elwira Paź, Karolina Gotowiec oraz Karolina Tarch zaprezentowały utwór pt. "Znak pokoju", Ada Czyż, Natalia Antczak oraz Iga Wójcik wykonały utwór pt. "Jest taki Dzień". W wykonaniu solowym Karoliny Tarach usłyszeliśmy jedną z najstarszych i najpiękniejszych kolęd, jaką jest "Cicha noc".
        Miłym akcentem tegorocznego przeglądu był występ najmłodszych mieszkańców naszej gminy a mianowicie dzieci z Publicznego Przedszkola w Adelinie, które bez jakichkolwiek oznak tremy zaprezentowały jasełka pod hasłem "Kiedy wieczór jest zimowy". Dziecięcy, radosny występ nadał temu spotkaniu szczególny charakter.
        Tegoroczny dobór repertuaru był zróżnicowany, jedynie kolęda "Wśród nocnej ciszy" wykonywana była dwukrotnie przez reprezentantów różnych szkół. Niemalże wszyscy wykonawcy korzystali z podkładu muzycznego bądź też akompaniamentu instrumentalnego.
        Prezentacje konkursowe oceniało Jury w składzie: Ks. Kan. Andrzej Dusza Proboszcz Parafii w Niegowie, S. Anuncjata - Elwira Zdunek ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie, P. Krystyna Kućmierowska - wieloletni nauczyciel, P. Henryka Bala - członkini zespołu śpiewaczego "Sława" oraz P. Andrzej Krzeczkowski - Radny Gminy Zabrodzie. Aby ocenić wykonawców zastosowano kryteria: czystość wykonania, aranżacja, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.
Tegoroczni laureaci to:
Kat. A
I miejsce - Dominika Górczak i Kamila Sabala z PSP im. C.K. Norwida w Dębinkach
II miejsce - Milena Wielgolaska i Karolina Zastawna również z PSP w Dębinkach
III miejsce - Dominik Getka z PSP im. M. Konopnickiej w Zabrodziu
Kat. B
I miejsce - Natalia Kwiatek z PSP im. J. Brzechwy w Kicinach
II miejsce - Pamela Perzanowska także z PSP w Kicinach
III miejsce - Mateusz Szymaniak z PSP im. C.K. Norwida w Dębinkach.

        Na widowni nikogo nie zabrakło. Byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Przewodniczącym Rady Gminy P. Krzysztofem Laskowski, Siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego w Niegowie, dyrektorzy szkół, rodzice, dziadkowie oraz licznie zgromadzona młodzież i dzieci. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy P. Adam Ołdak laureatom złożył gratulacje natomiast organizatorom podziękowania. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani okolicznościowymi dyplomami i upominkami.

M.W.
© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu