Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaŚwięto Kukurydzy

                  W dniu 07 września 2007 roku na terenie gospodarstwa Tadeusza i Małgorzaty po raz piąty odbyło się Gminne Święto Kukurydzy. Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy Pan Adam Ołdak oraz Rada Gminy Zabrodzie na czele z wiceprzewodniczącym Panem Krzysztofem Laskowskim.
          Uroczystość otworzyła i poprowadziła Pani Agnieszka Powierża pracownik MODR. W imieniu organizatorów powitała mieszkańców Gminy Zabrodzie oraz przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się min. Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Bogdan Pągowski i Wicestarosta Pan Waldemar Sobczak oraz wójtowie zaprzyjaźnionych gmin. Byli też przedstawiciele firm współpracujących z rolnikami: PBS w Wyszkowie, Polindus Sp.z o.o., Dolfos, FH Rolnik, Agri-Land, Oseva Polska, Mleks, Dossche, Mifarm, Provimi Rolimpeks, POZH Węgrów, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, HRR Nasiona Kobierzyce.
          Wśród punktów programu były przemówienia Pana Bogdana Pągowskiego - Starosty Powiatu oraz Wójta Gminy Zabrodzie - Pana Adama Ołdaka, który w swoim wystąpieniu zwrócił się w szczególności do rolników i ich rodzin ze słowami podziękowania za trud codziennej pracy na roli.
          Następnie organizatorzy zaprosili na prezentację poletek z różnymi odmianami kukurydzy. Poszczególne gatunki omówił specjalista od upraw kukurydzy Pan Jan Bandrowski.
          Podczas uroczystości odbył się konkurs tradycyjnych wieńcy żniwnych własnoręcznie wykonanych przez mieszkańców Gminy Zabrodzie. Komisja konkursowa w składzie Małgorzata Antczak, Józef Kućmierowski, Wacław Sternik, Natalia Ciepielewska i Małgorzata Wiśniewska oceniła wieńce i przyznała następujące miejsca:
    I. Zabrodzie
    II. Choszczowe i Mostówka
    III. Dębinki i Głuchy
    IV. Adelin
    V. Gaj
    VI. Kiciny
          Nagrody wręczył Wójt Gminy Zabrodzie. Po konkursie wieńcy żniwnych odbyło się losowanie nagród loterii fantowej.
          Na zakończenie części oficjalnej Wójt Gminy Zabrodzie złożył podziękowania za udział w przygotowaniu uroczystości na ręce gospodarzy Gminnego Święta Kukurydzy Państwa Małgorzaty i Tadeusza Kamińskich oraz Pani Agnieszki Powierża wręczając dyplomy i symboliczne nagrody.
          W części mniej oficjalnej mieszkańcy przybyli na Gminne Święto Kukurydzy korzystali z atrakcji kulinarnych, stołu wiejskiego i tradycyjnej grochówki. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna.

J.R.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu