Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Gmina Zabrodzie realizuje projekt
,,E-MOŻLIWOŚCI"

obejmujący następujące zajęcia:
- bezpłatne szkolenia na temat Korzystania z Internetu i obsługi komputera

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy Gminy Zabrodzie powyżej 40 roku życia.


Zakończenie zajęć9.02.2010r.

    W dniu 25, 27 stycznia i 12 lutego 2010 r. w Gminie Zabrodzie, trzy grupy zakończyły zajęcia obejmujące Korzystanie z sieci w ramach Projektu ,,E - Możliwości" Podczas 40 godzin zajęć, 30 -tu mieszkańców Gminy Zabrodzie powyżej 40 roku życia uzupełniło swoje wiadomości z zakresu zasad obsługi komputera. Uczestnicy zdobyli...


E-MOŻLIWOŚCI25.11.2009r.

    Gmina Zabrodzie oraz Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw rozpoczęli realizację kolejnego projektu, pod nazwą ,,@-Możliwości", obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym kursie komputerowym - ,,Korzystanie z sieci", który w całości finansowany...Do pobrania
 
PlakatRealizatorzy projektu ,,E-MOŻLIWOŚCI"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu