Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga,,Pozory mylą, dowód nie"

      Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie serdecznie dziękuje Gminie Zabrodzie za włączenie się do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej ,,Pozory mylą, dowód nie".
      Głównym celem kampanii ,,Pozory mylą, dowód nie" jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej. Do punktów sprzedaży alkoholu i do szkół dostarczono przygotowane we współpracy ze specjalistami materiały edukacyjne o zagrożeniach związanych z wczesną inicjacją alkoholową oraz o roli dorosłych w kształtowaniu właściwych postaw młodego człowieka wobec alkoholu. Dzięki temu zaktywizowano społeczność lokalną wokół celu, jakim jest przeciwdziałanie niezwykle szkodliwemu społecznie zjawisku sprzedaży alkoholu niepełnoletnim.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu