Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZabrodzie, dnia 04/12/2007

OGŁOSZENIE

        W dniach 10-14 grudnia 2007 roku Mazowiecka Policja wraz z lokalnymi samorządami i instytucjami społecznymi organizuje KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ pod nazwą ,"Niebieski Tydzień".
        Celem tej akcji jest pomoc osobom, które zostały doświadczone w wyniku przemocy domowej i nie wiedzą, co dalej robić, gdzie i do kogo się zwrócić o pomoc. Chcemy , aby po takim zdarzeniu, osoba mogła zacząć normalnie funkcjonować w otoczeniu i uniknąć takich sytuacji w przyszłości.
        W wyznaczonych miejscach na terenie gminy dyżurować będą wykwalifikowani i doświadczeni policjanci oraz przedstawiciele innych instytucji niosących pomoc.
        Gmina Zabrodzie przystępuje do w/w Kampanii poprzez udział od poniedziałku do piątku tj. od dnia 10 do 14 grudnia:
1.Posterunku Policji w Zabrodziu gdz.1200-1600 tel. (0-29)7571217 ,
2.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu godz.800 -1600 tel.(029)7571262,
3. Punkt Konsultacyjny Zabrodzie (GCKw Zabrodziu) godz.1500 -2000 tel.(0-29)7571254 (wtorek i czwartek - 11 i 13 grudnia).
        Również od poniedziałku do piątku w godz.1800 -2200 będzie można uzyskać fachową pomoc dzwoniąc do Linii Braterskich Serc pod bezpłatny numer telefonu 0 800 311 800.
Każda osoba dzwoniąca będzie mogła anonimowo uzyskać poradę, jak ma postąpić, gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc w konkretnej dla Niej sprawie.
        Pamiętajmy, że nie możemy być obojętni na krzywdę drugiego człowieka. Zachęcamy do korzystania z poradnictwa służb biorących udział w kampanii społecznej.
        Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o prowadzonej akcji, tak aby z pomocy mogły skorzystać wszyscy potrzebujący.

Wójt Gminy
Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu