Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaLetni wypoczynek

    Głównym celem wyjazdu dzieci był wypoczynek wakacyjny oraz pokazanie dzieciom możliwości wypoczynku bez alkoholu i innych uzależnień.
Te cele wymagały zorganizowania wielu atrakcji, dlatego każdego dnia dzieci brały udział w różnych zajęciach, które miały poszerzyć ich wiedzę i umiejętności.
W czasie licznych spacerów poznawały okolice. Miejsce w którym się znajdowaliśmy mieści się w bezpośredniej otulinie Puszczy Augustowskiej.
Opodal płynie rzeka Blizna, która jest dopływem rzeki Rospuda. Na tym terenie występuje wiele unikalnych roślin spotkać można też wiele zwierząt dziko żyjących.
W czasie wycieczki rowerowej grupa dotarła do Uroczyska Powstańczego ,,Miejsca uświęconego krwią bohaterów powstania 1863r.". Wycieczka ta pokazała uczestnikom wielki patriotyzm ludzi zamieszkujących te tereny.
Cała akcja została zrealizowana dzięki temu, że znaleźli się ludzie o dobrych sercach, którzy w różny sposób wsparli nasze działania.
Przede wszystkim należy tu wymienić Pana Adama Ołdaka Wójta naszej Gminy; dzięki Jego inicjatywie mogliśmy pozyskać środki w czasie dorocznego Festynu Rodzinnego. Dochód ze stoiska gastronomicznego, z loterii oraz z placowego został przeznaczony za wyjazd.
W czasie Festynu piłkarska drużyna z Obrębu zajęła I miejsce, a drużyna z Mostówki zajęła III miejsce. Obie drużyny nagrody za te zwycięstwa przeznaczyły na wspomożenie wypoczynku naszej grupy.
Do zorganizowania Festynu przyczyniła się firma ,,Kamis", która wypożyczyła nam namiot i wspomogła przyprawami, również herbata ,,Irwing", która była serwowana w naszym stoisku gastronomicznym była darem z ,,Kamisu". Wyjazdy nasze cieszą się niezmiennie życzliwością Pana Macieja Niegowskiego- dyrektora w firmie Kamis. W czasie wyjazdu korzystaliśmy z wielu darów ofiarowanych przez tę firmę.
Znaczną kwotę na wspomożenie naszego wyjazdu uzyskaliśmy z funduszu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Dało to możliwość uczestnictwa dzieci w wypoczynku bez alkoholu i innych używek.
Trzeba również wymienić tych, którzy wspomogli nas samochodami, dzięki którym mogliśmy przewieźć dzieci ale również później obsługiwać imprezę. Gminnym samochodem wspomógł nas Pan Wójt Adam Ołdak, swoim prywatnym busem służył nam pan Balcerak, oraz Pan Bogusław Sikorski.

     

     

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu