Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaGMINA NIE MARNUJE SZANS!

Kolejne projekty Gminy Zabrodzie, otrzymają dofinansowanie:


      26 października 2009r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podpisał z Gminą Zabrodzie oraz Gminnym Centrum Kultury umowy o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ,,Odnowa i Rozwój Wsi" na realizację projektów pn.

- Zagospodarowanie Centrum wsi Głuchy
Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 241 tys. zł

- Rozbudowa i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu
Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 500 tys. zł


      29 października Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski zatwierdził listy rankingowe wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - wybierając wniosek Gminy Zabrodzie do dofinansowania. W ramach naboru wniosków. Spośród 295 wniosków, które wpłynęły do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, komisja wybrała 70 projektów (28 powiatowych i 42 gminne). Podstawowymi kryteriami oceny był wpływ na poprawę bezpieczeństwa, spójność drogi z siecią dróg wyższego rzędu oraz partnerstwo. Na 320 gmin w województwie mazowieckim dofinansowanie otrzymało 42 gminy, a wniosek Gminy Zabrodzie znalazł się na 2 miejscu na liście rankingowej. Gmina ma przyznane dofinansowanie na 2010r. na inwestycję pn.

- Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie - Tłuszcz na odcinku Zabrodzie - Dębinki
Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 720 tys. zł


      28 października Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listy wniosków, które przeszły procedurę oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 9.1.1 oraz Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wybierając 4 wnioski Gminy Zabrodzie do dofinansowania. Razem Gmina ma przyznane dofinansowanie na 13 różnych projektów o łącznej wartości około 5 mln zł z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki. Projekty są w 100% finansowane z funduszy Unii Europejskiej, więc Gmina i uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.
Dofinansowanie otrzymały projekty:

- W poszukiwaniu sztuki - projekt obejmuje zajęcia plastyczne i muzyczne, zaś realizowany będzie w 2010r. Wartość dofinansowania 48 tys. zł;

- W zdrowym ciele zdrowy duch - projekt obejmuje zajęcia sportowe i będzie realizowany w 2010r. Wartość dofinansowania 49 tys. zł;

- Nowy kierunek - projekt obejmuje bezpłatne kursy prawa jazdy kategorii B i będzie realizowany w 2010r. Wartość dofinansowania 49 tys. zł;

- Jacek i Ola idą do przedszkola - projekt obejmuje uruchomienie i utrzymanie oddziału przedszkolnego w Zabrodziu przez okres 3 lat, zaś jego realizacja nastąpi w 2010r. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1 mln 800 tys. zł będzie obniżona w drodze negocjacji.© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu